Wrzesień 2014

01.09.2014
Babimost
- Udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w Gimnazjum w Babimoście
- Spotkanie z przedstawicielami Zielonogórskiego Rynku Rolno – Towarowego z Zielonej Góry i Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście
-Udział w obchodach 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej
- Spotkanie z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Babimoście
- Spotkanie z Proboszczem Parafii w Babimoście, Prezesem Rejonowego Koła Pszczelarzy w Babimoście oraz Prezesem Lubuskiego Związku Pszczelarzy z Zielonej Góry i Kierownikiem Orkiestry Dętej w Babimoście                                                               
02.09.2014
Babimost
- Spotkanie z przedstawicielem firmy wykonującej tablice promocyjne w Gminie Babimost
- Spotkanie z Dyrektorem ds. rozwoju Firmy TFP z Kurnika
- Dyżur w sprawie skarg i wniosków
05.09.2014
Babimost
- Udział w XXXII Ogólnopolskich Dniach Pszczelarza
06.09.2014
Babimost
- Udział w XXXII Ogólnopolskich Dniach Pszczelarza
07.09.2014
Babimost
- Udział w XXXII Ogólnopolskich Dniach Pszczelarza
08.09.2014
Babimost
-
Spotkanie z dziennikarzem Gazety Lubuskiej
- Spotkanie z przedstawicielami Telekomunikacji Orange
- Spotkanie z Burmistrzem Zbąszynka i Burmistrzem Kargowej odnośnie budowy ścieżek rowerowych
- Spotkanie z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście
09.09.2014
Babimost
- Spotkanie z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Zdrowia w Babimoście
Zielona Góra
- Podpisanie aneksu do umowy w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego woj. lubuskiego
Babimost
- Dyżur w sprawie skarg i wniosków
11.09.2014
Zielona Góra
- Udział w obchodach 20 lecia Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego
12.09.2014
Babimost
- Spotkanie z przedstawicielem Rady Społecznej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Babimoście
- Udział w posiedzeniu Komisji Budżetowej, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
- Spotkanie z Kierownikiem realizacji termomodernizacji Zespołu Szkół w Babimoście
Janowiec
- Udział w spotkaniu szkoleniowym Związku OSP RP
14.09.2014
Kręcko
- Udział w dożynkach gminnych
15.09.2014
Babimost
- Udział w posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej w Babimoście
16- 17.09.2014
Rawa Mazowiecka - Ossa
- Udział w XV Kongresie Gmin Wiejskich
18.09.2014
Łagów Lubuski
- Udział w Konwencie Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów woj. lubuskiego
19.09.2014
Babimost
- Spotkanie z Dyrektorem Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
- Spotkanie z Przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, Rady Miejskiej w Babimoście.
- Spotkanie z Kierownikiem Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Wojewódzkich
- Spotkanie z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście
Sulechów
- Kancelaria Notarialna – podpisanie aktu notarialnego
22.09.2014
Babimost
- Spotkanie z Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Podmoklach Małych
- Spotkanie z dziennikarzem „Gazety Lubuskiej”
- Spotkanie z dziennikarzem gazety „Na Temat”
23.09.2014
Babimost
- Spotkanie ze Specjalistą ds. współpracy transgranicznej w CSiR w Babimoście
- Spotkanie ze wspólnotą mieszkaniowa – ul. Wolsztyńska
- Spotkanie z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Babimoście
- Spotkanie z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście
- Spotkanie z Kierownikiem budowy stacji benzynowej przy ul. Kargowskiej
- Dyżur w sprawie skarg i wniosków
24.09.2014
Babimost
- Spotkanie z właścicielem firmy budowlanej z Babimostu
- Spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii z Zielonej Góry
25.09.2014
Zielona Góra
- Spotkanie z przedstawicielami dewelopera odnośnie budowy mieszkań w Babimoście
- Udział w konferencji w Urzędzie Marszałkowskim woj. lubuskiego
Kargowa
- Udział w posiedzeniu Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła
26.09.2014
Babimost
- Spotkanie z osobą wykonującej plan wyposażenia siłowni
- Spotkanie ze wspólnotą mieszkaniową przy ul. Wolsztyńskiej
- Spotkanie z przedstawicielami Kancelarii Prawnej z Poznania
- Udział w Inauguracji Roku Kulturalnego w Gminnym Ośrodku Kultury w Babimoście
Sulechów
- Kancelaria Notarialna – podpisanie aktu notarialnego
27.09.2014
Babimost
- Udział w wernisażu „Babimost w malarstwie międzynarodowym” w Gminnym Ośrodku Kultury w Babimoście
29.09.2014
Babimost
- Spotkanie z Dyrektorem Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
- Spotkanie z wykonawcą budowy budynku „Fitness Park”
- Spotkanie z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Babimoście
- Spotkanie z Kierownikiem Orkiestry Dętej w Babimoście
30.09.2014
Babimost
- Spotkanie z projektantem w sprawie projektów inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej
- Spotkanie z dziennikarzem Gazety Lubuskiej
- Spotkanie z Przewodniczącym Komisji Budżetowej , Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
- Dyżur w sprawie skarg i wniosków

Sierpień 2014

01.08.2014
Babimost
- Spotkanie z przedstawicielami Zielonogórskiego Rynku Rolno – Towarowego z Zielonej Góry i Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście                                                    
04.08.2014
Babimost
- Spotkanie z przedstawicielami firmy budowlanej odnośnie malowania sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście
05.08.2014
Babimost
- Spotkanie z przedstawicielem firmy odnośnie zabudowy pomieszczenia w budynku „Fitness Park” w saunę
- Spotkanie z Prezesem Rejonowego Koła Pszczelarzy w Babimoście oraz Prezesem Lubuskiego Związku Pszczelarzy z Zielonej Góry
- Podpisanie umowy z firmą realizującą budowę ścieżki rowerowej – ul. Dworcowa – Łąkowa
- Spotkanie z Dyrektorem Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych
- Spotkanie z lekarzem Ośrodka Zdrowia w Nowym Kramsku
- Dyżur w sprawie skarg i wniosków
06.08.2014
Zielona Góra
- Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim - udział w konferencji e-urząd
07.08.2014
Babimost
- Spotkanie z Proboszczem Parafii w Babimoście
- Spotkanie z przedstawicielem Kancelarii Prawnej z Poznania
- Spotkanie z Kierownikiem Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Wojewódzkich
- Spotkanie z Burmistrzem Zbąszynka i Przewodniczącym Rady Miejskiej w Zbąszynku
08.08.2014
Babimost
-
Spotkanie z Dyrektorem Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
- Spotkanie z Burmistrzem Kargowej oraz Kierownikiem Referatu Inwestycji, Funduszy UE i Promocji w Urzędzie Miejskim w Kargowej
- Spotkanie z Prezesem Gminnej Spółdzielni w Babimoście
11.08.2014
Babimost
- Spotkanie z dziennikarzem gazety „Na Temat”
12.08.2014
Babimost
-
Spotkanie z Prezesem Rejonowego Koła Pszczelarzy w Babimoście oraz Prezesem Lubuskiego Związku Pszczelarzy z Zielonej Góry
- Spotkanie z przedstawicielem firmy w sprawie odwodnienia wokół budynku sportowego
- Spotkanie z przedstawicielami firmy INEA z Poznania
- Dyżur w sprawie skarg i wniosków
13.08.2014
Babimost
-
Spotkanie z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Babimoście
- Spotkanie z wykonawcami budowanego budynku „Fitness Park”
14.08.2014
Babimost
-
Spotkanie z firmami wykonującymi remont budynku GOK
- Spotkanie z Sołtysem Sołectwa Nowe Kramsko
- Spotkanie z Sołtysem Sołectwa Stare Kramsko
18.08.2014
Babimost
- Spotkanie z Kierownikiem Orkiestry Dętej w Babimoście
19.08.2014
Babimost
- Spotkanie z Komendantem Gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych w Babimoście
- Spotkanie z przedstawicielem firmy wykonującej tablice promocyjne w Gminie Babimost
- Dyżur w sprawie skarg i wniosków
20.08.2014
Babimost
- Spotkanie z Redaktorem „Radia Zachód”
- Spotkanie z architektem w sprawie wykonania dokumentacji technicznej strzelnicy sportowej
Nowe Kramsko
- Spotkanie w sprawie Jeziora Wojnowskiego
21.08.2014
Babimost
- Otwarcie budynku „Fitness Park” w CSiR w Babimoście
22.08.2014
Babimost
- Spotkanie z Prezesem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Babimoście
- Spotkanie z przedstawicielem firmy ze Zbąszynka, wykonującej budowę chodnika z kostki polbrukowej
23.08.2014
Babimost
- Udział w Święcie Lotnictwa zorganizowanym przez Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Babimoście
24.08.2014
Siedlec
- Udział w Święcie Świni
25.08.2014
Sulechów
- Kancelaria Notarialna - podpisanie aktu notarialnego
Zielona Góra
- Podpisanie aneksu do umowy w Departamencie Programu i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego woj. lubuskiego
Babimost
- Spotkanie z przedstawicielem firmy z Frankfurtu nad Menem
- Spotkanie w sprawie budowanej ścieżki rowerowej na ul. Dworcowej
- Spotkanie z przedstawicielami dewelopera odnośnie budowy mieszkań
26.08.2014
Babimost
-
Spotkanie z Prezesem Rejonowego Koła Pszczelarzy w Babimoście oraz Prezesem Lubuskiego Związku Pszczelarzy z Zielonej Góry
- Dyżur w sprawie skarg i wniosków
27.08.2014
Babimost
- Spotkanie z Kierownikiem Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Wojewódzkich
- Spotkanie z przedstawicielami telewizji RBB z Niemiec
28.08.2014
Babimost
- Spotkanie z przedstawicielami firmy IG Polska z Wągrowca
29.08.2014
Babimost
- Spotkanie z Prezesem Rejonowego Koła Pszczelarzy w Babimoście
- Spotkanie z Proboszczem Parafii w Babimoście
31.08.2014
Kożuchów
- Udział w Dożynkach Gminnych

Lipiec 2014

01.07.2014
Babimost
- Spotkanie z przedstawicielem firmy wykonującej budowę Budynku zaplecza socjalno-technicznego na terenie boiska przy Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
- Spotkanie z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Zdrowia w Babimoście
- Spotkanie z wykonawcą termomodernizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście odnośnie klimatyzacji ośrodka
- Spotkanie z Posłami na Sejm RP Killionem Munyam i Waldemarem Sługockim
Podmokle Małe
- Udział w występie grupy Claret Gospel z Wybrzeża Kości Słoniowej
Przychodzko
- Udział w spotkaniu IKEA Industry Poland Sp. z o.o.- zarząd firm
02.07.2014
Zielona Góra
- Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim – udział w konferencji „Lubuskie – współpraca na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gwarancją sukcesu regionu”
Babimost
- Spotkanie z Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Koło Terenowe w Babimoście
03.07.2014
Babimost
-
Spotkanie z Dyrektorem TFP Sp. z o.o. z Kórnika
- Spotkanie z projektantem odnośnie budowy Budynku zaplecza socjalno-technicznego na terenie boiska przy Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
- Spotkanie z projektantem odnośnie wykonywania dokumentacji strzelnicy sportowej w Babimoście
04.07.2014
Babimost
-
Spotkanie z urbanistą z Zielonej Góry – plany zagospodarowanie przestrzennego miasta
- Spotkanie z przedstawicielem firmy Usługi Ogólnobudowlane z Chodzieży wykonującej termomodernizację Zespołu Szkół w Babimoście
07.07.2014
Zielona Góra
-
Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, konsultacje dot. Kontraktu Terytorialnego oraz Lubuskiego
- Spotkanie dot. przyszłości regionalnego portu lotniczego Zielona Góra/Babimost oraz propozycji inteligentnych specjalizacji regionu
08.07.2014
Babimost
-
Spotkanie z przedstawicielem firmy odnośnie wykonywania wejść do sali wiejskiej w Starym Kramsku
-Spotkanie z przedstawicielem firmy Ekobud Sp. z o.o. z Zielonej Góry wykonującej termomodernizację Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście
- Spotkanie z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Babimoście
- Dyżur w sprawie skarg i wniosków
09.07.2014
Babimost
-
Spotkanie z przedstawicielem firmy wykonującej budowę Budynku zaplecza socjalno-technicznego na terenie boiska przy Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
- Spotkanie z Dyrektorem Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
10.07.2014
Babimost
-
Spotkanie z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście
- Spotkanie z Kierownikiem Orkiestry Dętej w Babimoście
-Spotkanie z przedstawicielem firmy Ekobud Sp. z o.o. z Zielonej Góry wykonującej termomodernizację Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście
- Spotkanie z przedstawicielem firmy z Poznania odnośnie wykonanej dokumentacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście pod kątem akustyki
11.07.2014
Babimost
-
Spotkanie z Kierownikiem Zakładu Usług Komunalnych w Babimoście
- Spotkanie z Dyrektorem firmy Ricosta Polska Sp. z o.o.
Zielona Góra
-
Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, podpisanie aneksu na budowę stację uzdatniania wody w Kolesinie
28.07.2014
Babimost
-
Spotkanie z Prezesem SKO w Zielonej Górze
29.07.2014
Babimost
-
Spotkanie z Prezesem Rejonowego Koła Pszczelarzy w Babimoście oraz Prezesem Lubuskiego Związku Pszczelarzy z Zielonej Góry
- Spotkanie z przedstawicielem wydawnictwa samorządowego „Portal Gospodarczy”
- Dyżur w sprawie skarg i wniosków
30.07.2014
Babimost
-
Spotkanie z Prezesem Klubu Sportowego „Jedność” Podmokle
- Podpisanie umowy na wykonanie głównego wejścia do Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście
- Spotkanie z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście
31.07.2014
Babimost
-
Spotkanie z Burmistrzem miasta partnerskiego Döbern
- Spotkanie z Dyrektorem Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście

Informacja w sprawie skarg i wniosków

Burmistrz Babimostu informuje, że w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdy wtorek od godziny 15:30 do 16:30.

 

Czerwiec 2014

02.06.2014
Babimost
- Spotkanie z Prezesem Rejonowego Koła Pszczelarzy w Babimoście oraz Prezesem Lubuskiego Związku Pszczelarzy z Zielonej Góry
- Spotkanie z sołtysem sołectwa Nowe Kramsko
- Spotkanie z wykonawcą termomodernizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście odnośnie klimatyzacji ośrodka 

03.06.2014
Babimost
- Spotkanie z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Babimoście
- Spotkanie z projektantem odnośnie adaptacji byłej piekarni na strzelnicę
- Spotkanie z przedstawicielem firmy odnośnie opracowywania wyników ekonomicznych inwestycji związanych z dofinansowaniem środkami unijnymi
- Spotkanie z Dyrektorem Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk

04.06.2014
Nowa Sól
- Udział w konwencie Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego

05.06.2014
Babimost
- Spotkanie z projektantem odnośnie budowy Budynku zaplecza socjalno-technicznego na terenie boiska przy Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
- Spotkanie z projektantem stacji paliw PKN ORLEN

06.06.2014
Babimost
- Spotkanie z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Babimoście
- Spotkanie z przedstawicielem firmy Ekobud Sp. z o.o. z Zielonej Góry wykonującej termomodernizację Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście

09.06.2014
Podmokle Małe
-
Spotkanie z projektantką wnętrz budynku zaplecza przy CSiR w Babimoście
- Spotkanie z Dyrektorem Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych oraz przedstawicielem głównego sponsora rajdu rowerowego „Rowerem pod wiatrak”

10.06.2014
Babimost
- Spotkanie z przedstawicielem firmy Usługi Ogólnobudowlane z Chodzieży wykonującej termomodernizację Zespołu Szkół w Babimoście
- Spotkanie z właścicielem firmy wykonującej witacze promocyjne
- Spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia „Przyjaźni Podmoklom” oraz Prezesem klubu sportowego „Jedność” Podmokle
Świdnica
-
Udział w Kongresie Regionów

11.06.2014
Świdnica
-
Udział w Kongresie Regionów

12.06.2014
Świdnica
-
Udział w Kongresie Regionów

13.06.2014
Wolsztyn
-
Spotkanie w firmie ENEA

Laski
- Spotkanie z pracodawcami z Gminy Babimost – z okazji Dni Babimostu oraz prezentacja realizowanych inwestycji z dofinansowania środkami unijnymi i Ministerstwa Sportu

15.06.2014
Babimost
- Udział w obchodach 85 – lecie szkół polskich w Gminie Babimost
- Wręczenie nagród Burmistrza podczas uroczystej gali organizowanej podczas Dni Babimostu

16.06.2014
Babimost
- Spotkanie z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Babimoście
Zielona Góra
- Udział w konferencji podsumowującej projekt „Szerokopasmowe Lubuskie”

17.06.2014
Babimost
- Spotkanie z przedstawicielami Zarządu Rejonowego Koła Pszczelarzy w Babimoście
- Spotkanie z Dyrektorem firmy IG Polska Sp. z o.o. z Wągrowca
- Spotkanie z sołtysem sołectwa Stare Kramsko

18.06.2014
Babimost
- Spotkanie z przedstawicielem firmy odnośnie budowy myjni samochodowej
- Spotkanie z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Babimoście

23.06.2014
Zielona Góra
-
Udział w spotkaniu w ramach transgranicznego obszaru działania Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr”
Kolesin
- Udział w sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego

24.06.2014
Babimost
-
Spotkanie z przedstawicielem firmy Usługi Ogólnobudowlane z Chodzieży wykonującej termomodernizację Zespołu Szkół w Babimoście
- Podpisanie umowy na „Budowę stacji uzdatniania wody z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kolesin” z wykonawcą robót PPU „WIMA-COMP” Budowa i Konserwacja Urządzeń Wodnych z Osiecznicy (Krosno Odrzańskie)
- Spotkanie z przedstawicielem firmy INEA
- Udział w posiedzeniu Komisji Budżetowej, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Babimoście
- Spotkanie z Prezesem Klubu Sportowego „Jedność” Podmokle
- Spotkanie z Prezesem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Babimoście

25.06.2014
Babimost
-
Udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Babimoście
- Spotkanie z przedstawicielem firmy Rak z Siedlca odnośnie projektu oświetlenia terenu przy Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
- Spotkanie z Prezesem Rejonowego Koła Pszczelarzy w Babimoście oraz Prezesem Lubuskiego Związku Pszczelarzy z Zielonej Góry
Zielona Góra
- Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, Departament PROW

26.06.2014
Babimost
-
Udział w posiedzeniu sesji Rady Miejskiej w Babimoście
- Spotkanie z sołtysem sołectwa Stare Kramsko
- Udział w zakończeniu roku szkolnego klas III Gimnazjum

27.06.2014
Babimost
-
Spotkanie z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Babimoście
- Spotkanie z przedstawicielem firmy wykonującej budowę Budynku zaplecza socjalno-technicznego na terenie boiska przy Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
- Spotkanie z Prezesem Giełdy Rolno – Towarowej z Zielonej Góry

28.06.2014
Babimost
-
Udział w zakończeniu roku szkolnego Babimojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

29.06.2014
Podmokle Małe
-
Udział w zakończeniu rajdu rowerowego „Rowerem pod wiatrak”

30.06.2014
Babimost
- Udział w uroczystym uruchomieniu inwestycji: Głównego Punktu Zasilania w Babimoście oraz linii 110 kV relacji Lubiechnia Wielka - Sulęcin
Dąbrówka Wlkp.
- Udział w walnym zebraniu Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła

Maj 2014

02.05.2014
Babimost
- Udział w turnieju Mistrzostw Świata w unihokeju kobiet, w hali sportowej Olimpia
03.05.2014
Babimost
- Złożenie kwiatów na Placu Kopernika z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
- Udział w rajdzie rowerowym podczas dni otwartych Funduszy Europejskich
- Udział w turnieju jednostek organizacyjnych gminy Babimost zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury
04.05.2014
Babimost
- Udział w turnieju Mistrzostw Świata w unihokeju kobiet, w hali sportowej Olimpia
05.05.2014
Zielona Góra
- Udział w spotkaniu pożegnalnym Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze – Inspektora Sebastiana Banaszaka
- Udział w sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego
06.05.2014
Babimost
- Spotkanie z projektantką wnętrz budynku zaplecza przy CSiR w Babimoście
- Spotkanie z sołtysem sołectwa Nowe Kramsko
- Spotkanie z przedstawicielem firmy Usługi Ogólnobudowlane z Chodzieży wykonującej termomodernizację Zespołu Szkół w Babimoście
- Spotkanie z Wiceprezesem Babimojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
07.05.2014
Babimost
- Spotkanie z Dyrektorem Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
- Spotkanie z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Babimoście
Zielona Góra
- Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, udział w polsko – niemieckiej debacie transgranicznej
08.05.2014
Babimost
- Spotkanie z Burmistrzem Zbąszynka
- Złożenie kwiatów pod pomnikiem na Placu Powstańców Wielkopolskich z okazji 69 rocznicy zakończenia II wojny światowej
Zielona Góra
-
Udział w uroczystości wręczenia sztandaru Lubuskiemu Zarządowi Wojska Polskiego
09.05.2014
Podmokle Małe
-
Spotkanie z Kierownikiem Zakładu Usług Komunalnych w Babimoście
- Udział w Festiwalu Nauki zorganizowanym przez Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych
10.05.2014
Podmokle Małe
- Udział w polsko-niemieckim seminarium zorganizowanym przez Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych
11.05.2014
Babimost

- Udział w polsko-niemieckim seminarium zorganizowanym przez Zakład Usług Komunalnych w Babimoście
12.05.2014
Babimost
- Spotkanie z projektantką wnętrz budynku zaplecza przy CSiR w Babimoście
Gubin
- Udział w posiedzeniu Konwentu Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”
13.05.2014
Babimost

- Spotkanie z sołtysem sołectwa Stare Kramsko
- Spotkanie z członkiem zarządu Powiatu Zielonogórskiego, projektantem budowy ścieżki rowerowej w Podmoklach Małych oraz przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych
- Spotkanie z przedstawicielem firmy Ekobud Sp. z o.o. z Zielonej Góry wykonującej termomodernizację Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście
14.05.2014
Zielona Góra
- Spotkanie w Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
15.05.2014
Babimost
- Spotkanie z przedstawicielami Kancelarii Prawnej z Poznania
- Spotkanie z Dyrektorem Biura Regionu Kozła oraz Burmistrzem Zbąszynka
- Spotkanie z przedstawicielem firmy LUK z Zielonej Góry
- Spotkanie z prezesem Gminnej Spółdzielni
19.05.2014
Zielona Góra
-
Spotkanie w Medycznym Studium Zawodowym – udział w naradzie odnośnie środków z Unii Europejskiej
Podmokle Małe
- Spotkanie z Lubuskim Kuratorem Oświaty i dyrektorem Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych
Siedlec
- Spotkanie z Wójtem Siedlca
20.05.2014
Babimost
- Spotkanie z Dyrektorem Centrum Sportu i Rekreacji oraz specjalistą ds. współpracy transgranicznej w Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
- Spotkanie z Prezesem Babimojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Prezesem Polskiego Stowarzyszenie Diabetyków, Koło Terenowe w Babimoście
- Spotkanie z radnym Rady Miejskiej w Babimoście
Kargowa
- Udział z zebraniu Rady Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła
21.05.2014
Tarnowo Podgórne
- Udział w konferencji „Odkodowany Biznes Odkodowany Samorząd”
22.05.2014
Tarnowo Podgórne
- Udział w konferencji „Odkodowany Biznes Odkodowany Samorząd”
23.05.2014
Warszawa
-
Udział w IX edycji rankingu „Filary Polskiej Gospodarki”
26.05.2014
Cigacice
-
Spotkanie w Zarządzie Dróg Powiatowych
27.05.2014
Warszawa
- Spotkanie w Pałacu Prezydenckim z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego
28.05.2014
Babimost
-
Udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Babimoście
Gorzów Wlkp.
- Spotkanie z Premierem RP w Filharmonii Gorzowskiej
29.05.2014
Babimost
- Spotkanie z projektantką wnętrz budynku zaplecza przy CSiR w Babimoście
- Spotkanie z Dyrektorem PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami z Poznania
- Spotkanie z przedstawicielem firmy Kompleksowe Roboty Ziemne i Ogólnobudowlane z Święciechowa wykonującej budowę ścieżki rowerowej w Podmoklach Małych
- Spotkanie z członkiem zarządu Okręgu Lubuskiego ZNP z Sulechowa
- Spotkanie z inspektorem nadzoru oraz przedstawicielem firmy wykonującej budowę Budynku zaplecza socjalno-technicznego na terenie boiska przy Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
- Spotkanie z przedstawicielem firmy RAK z Siedlca wykonującym modernizację linii energetycznych w Babimoście
30.05.2014
Babimost
- Udział w posiedzeniu Komisji Budżetowej, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Babimoście
Zielona Góra
- Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, Departament PROW

Kwiecień 2014

02.04.2014
Babimost
- Spotkanie z projektantem odnośnie wykonywania projektu energetycznego w Podmoklach Wielkich
- Spotkanie z panią Łysiak odnośnie obsługi targowiska miejskiego w Babimoście
03.04.2014
Babimost
- Spotkanie organizacyjne w sprawie 85-lecia szkół polskich na babimojszczyźnie
- Spotkanie z przedsiębiorcą z Babimostu – kooperatorem dla firmy IKEA
Zielona Góra
- Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, Departament PROW
- Spotkanie w Banku Gospodarstwa Krajowego
04.04.2014
Babimost
- Spotkanie z przedstawicielem firmy ENEA z Wolsztyna
- Spotkanie z uczennicami gimnazjum odnośnie Unii Europejskiej
- Spotkanie z Dyrektorem Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
- Spotkanie z Dyrektorem firmy IG Polska Sp. z o.o. z Wągrowca
06.04.2014
Nowe Kramsko
- Udział w uroczystej prezentacji stołów wielkanocnych wykonanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Babimost
07.04.2014
Babimost
- Spotkanie z Dyrektorem Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
- Spotkanie z urbanistą z Zielonej Góry
- Spotkanie z sołtysem sołectwa Stare Kramsko
- Spotkanie z przedstawicielem firmy Ekobud Sp. z o.o. z Zielonej Góry wykonującej termomodernizację Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście
Podmokle Małe
- Wizja lokalna – budowa ścieżki rowerowej
08.04.2014
Babimost
- Spotkanie z redaktorem Radia Zachód
- Spotkanie z Radnym Powiatu Zielonogórskiego
- Spotkanie z właścicielem księgarni w Babimoście
- Dyżur w sprawie skarg i wniosków
09.04.2014
Babimost
- Spotkanie z przedstawicielem firmy Lion Energy Group w sprawie energii odnawialnej
Zielona Góra
- Spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
10.04.2014
Babimost
- Spotkanie z Kierownikiem Zakładu Usług Komunalnych w Babimoście
- Spotkanie z Dyrektorem Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
- Podpisanie umowy z firmą Usługi Ogólnobudowlane Roman Dziubiński z Chodzieży na realizację inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Babimost – Zespół Szkół w Babimoście”
- Spotkanie z Prezesem Rejonowego Koła Pszczelarzy w Babimoście
11.04.2014
Babimost
- Udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
- Spotkanie z przedsiębiorcą z Babimostu – kooperatorem dla firmy IKEA
- Spotkanie z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Babimoście
Zielona Góra
-
Spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Spotkanie z przedstawicielem firmy wykonującej opracowania finansowe z zakresu dofinansowania do budowy kanalizacji sanitarnej
14.04.2014
Poznań
- Udział w szkoleniu „Modernizacja procesów i technik zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego”
15.04.2014
Poznań
- Udział w szkoleniu „Modernizacja procesów i technik zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego”
16.04.2014
Babimost
- Spotkanie zprojektantem odnośnie budowy Budynku zaplecza socjalno-technicznego na terenie boiska przy Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
- Podpisanie umowy na„Budowę sieci wodociągowej magistralnej od stacji uzdatniania do sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach: Kolesin, Stare Kramsko, Nowe Kramsko” z wykonawcą robót Instalatorstwo Sanitarne i Gazowe Marian Wesoły
- Spotkanie z sołtysem sołectwa Stare Kramsko
17.04.2014
Babimost
- Spotkanie z Dyrektorem firmy TFP Sp. z o.o., Zakład w Babimoście i Dziećmierowie
Zielona Góra
-
Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim - udział w Gali Regionalnej „Przedsiębiorstwo i Gmina Fair Play”
18.04.2014
Babimost
- Spotkanie z Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Babimoście
- Spotkanie z Dyrektorem Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
- Spotkanie z przedstawicielem Agencji Nieruchomości Rolnych z Zielonej Góry
- Spotkanie zprzedstawicielem firmy Ekobud Sp. z o.o. z Zielonej Góry wykonującej termomodernizację Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście
- Spotkanie z Dyrektorem firmy IG Polska Sp. z o.o. z Wągrowca
22.04.2014
Sulechów
-
Notariusz – zapis notarialny
- Spotkanie z sołtysem sołectwa Stare Kramsko
- Dyżur w sprawie skarg i wniosków
23.04.2014
Babimost
-
Spotkanie z inspektorem nadzoru budowy ścieżki rowerowej w Podmoklach Małych
- Spotkanie z redaktorem TV Polskiej, oddział Zielona Góra
- Spotkanie z inwestorem z Poznania odnośnie budowy farmy fotowoltaicznej
- Spotkanie z Dyrektorem Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
Kolesin
- Udział w otwarciu Dworu w Kolesinie
24.04.2014
Babimost
-
Spotkanie z projektantką wnętrz budynku zaplecza przy CSiR w Babimoście
- Udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Babimoście
- Udział w posiedzeniu Komisji Budżetowej, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Babimoście
25.04.2014
Babimost
- Spotkanie z Prezesem Zarządu Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła
- Spotkanie z przedstawicielem firmy IG Polska Sp. z o.o. z Wągrowca
Zielona Góra
- Spotkanie w Archiwum Państwowym
- Spotkanie w Agencji Nieruchomości Rolnych
- Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, Departament PROW
28.04.2014
Babimost
-
Spotkanie z Prezesem Rejonowego Koła Pszczelarzy w Babimoście
- Udział w posiedzeniu sesji Rady Miejskiej w Babimoście
- Spotkanie z sołtysem sołectwa Stare Kramsko
- Spotkanie z Dyrektorem Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
Kargowa
- Udział w posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła
29.04.2014
Babimost
- Spotkanie z Dyrektorem Niepublicznego Przedszkola „Pod Muchomorkiem” w Babimoście
- Spotkanie z projektantem odnośnie budowy Budynku zaplecza socjalno-technicznego na terenie boiska przy Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
- Spotkanie z przedstawicielami Zarządu Rejonowego Koła Pszczelarzy w Babimoście Zbąszyń
- Udział w otwarciu Mistrzostw Świata w unihokeju kobiet
30.04.2014
- Udział w rozpoczynającym się turnieju Mistrzostw Świata w unihokeju kobiet, w hali sportowej Olimpia

Film promocyjny Mistrzostwa Świata

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
loty do warszawy 20120314 1683892551.png
Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA
 
Babimost    
Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
WYRÓŻNIENIA NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
15 filmów