plakat

 


Lipiec 2014

01.07.2014
Babimost
- Spotkanie z przedstawicielem firmy wykonującej budowę Budynku zaplecza socjalno-technicznego na terenie boiska przy Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
- Spotkanie z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Zdrowia w Babimoście
- Spotkanie z wykonawcą termomodernizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście odnośnie klimatyzacji ośrodka
- Spotkanie z Posłami na Sejm RP Killionem Munyam i Waldemarem Sługockim
Podmokle Małe
- Udział w występie grupy Claret Gospel z Wybrzeża Kości Słoniowej
Przychodzko
- Udział w spotkaniu IKEA Industry Poland Sp. z o.o.- zarząd firm
02.07.2014
Zielona Góra
- Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim – udział w konferencji „Lubuskie – współpraca na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gwarancją sukcesu regionu”
Babimost
- Spotkanie z Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Koło Terenowe w Babimoście
03.07.2014
Babimost
-
Spotkanie z Dyrektorem TFP Sp. z o.o. z Kórnika
- Spotkanie z projektantem odnośnie budowy Budynku zaplecza socjalno-technicznego na terenie boiska przy Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
- Spotkanie z projektantem odnośnie wykonywania dokumentacji strzelnicy sportowej w Babimoście
04.07.2014
Babimost
-
Spotkanie z urbanistą z Zielonej Góry – plany zagospodarowanie przestrzennego miasta
- Spotkanie z przedstawicielem firmy Usługi Ogólnobudowlane z Chodzieży wykonującej termomodernizację Zespołu Szkół w Babimoście
07.07.2014
Zielona Góra
-
Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, konsultacje dot. Kontraktu Terytorialnego oraz Lubuskiego
- Spotkanie dot. przyszłości regionalnego portu lotniczego Zielona Góra/Babimost oraz propozycji inteligentnych specjalizacji regionu
08.07.2014
Babimost
-
Spotkanie z przedstawicielem firmy odnośnie wykonywania wejść do sali wiejskiej w Starym Kramsku
-Spotkanie z przedstawicielem firmy Ekobud Sp. z o.o. z Zielonej Góry wykonującej termomodernizację Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście
- Spotkanie z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Babimoście
- Dyżur w sprawie skarg i wniosków
09.07.2014
Babimost
-
Spotkanie z przedstawicielem firmy wykonującej budowę Budynku zaplecza socjalno-technicznego na terenie boiska przy Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
- Spotkanie z Dyrektorem Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
10.07.2014
Babimost
-
Spotkanie z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście
- Spotkanie z Kierownikiem Orkiestry Dętej w Babimoście
-Spotkanie z przedstawicielem firmy Ekobud Sp. z o.o. z Zielonej Góry wykonującej termomodernizację Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście
- Spotkanie z przedstawicielem firmy z Poznania odnośnie wykonanej dokumentacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście pod kątem akustyki
11.07.2014
Babimost
-
Spotkanie z Kierownikiem Zakładu Usług Komunalnych w Babimoście
- Spotkanie z Dyrektorem firmy Ricosta Polska Sp. z o.o.
Zielona Góra
-
Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, podpisanie aneksu na budowę stację uzdatniania wody w Kolesinie
28.07.2014
Babimost
-
Spotkanie z Prezesem SKO w Zielonej Górze
29.07.2014
Babimost
-
Spotkanie z Prezesem Rejonowego Koła Pszczelarzy w Babimoście oraz Prezesem Lubuskiego Związku Pszczelarzy z Zielonej Góry
- Spotkanie z przedstawicielem wydawnictwa samorządowego „Portal Gospodarczy”
- Dyżur w sprawie skarg i wniosków
30.07.2014
Babimost
-
Spotkanie z Prezesem Klubu Sportowego „Jedność” Podmokle
- Podpisanie umowy na wykonanie głównego wejścia do Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście
- Spotkanie z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście
31.07.2014
Babimost
-
Spotkanie z Burmistrzem miasta partnerskiego Döbern
- Spotkanie z Dyrektorem Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście

Informacja w sprawie skarg i wniosków

Burmistrz Babimostu informuje, że w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdy wtorek od godziny 15:30 do 16:30.

 

Czerwiec 2014

02.06.2014
Babimost
- Spotkanie z Prezesem Rejonowego Koła Pszczelarzy w Babimoście oraz Prezesem Lubuskiego Związku Pszczelarzy z Zielonej Góry
- Spotkanie z sołtysem sołectwa Nowe Kramsko
- Spotkanie z wykonawcą termomodernizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście odnośnie klimatyzacji ośrodka 

03.06.2014
Babimost
- Spotkanie z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Babimoście
- Spotkanie z projektantem odnośnie adaptacji byłej piekarni na strzelnicę
- Spotkanie z przedstawicielem firmy odnośnie opracowywania wyników ekonomicznych inwestycji związanych z dofinansowaniem środkami unijnymi
- Spotkanie z Dyrektorem Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk

04.06.2014
Nowa Sól
- Udział w konwencie Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego

05.06.2014
Babimost
- Spotkanie z projektantem odnośnie budowy Budynku zaplecza socjalno-technicznego na terenie boiska przy Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
- Spotkanie z projektantem stacji paliw PKN ORLEN

06.06.2014
Babimost
- Spotkanie z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Babimoście
- Spotkanie z przedstawicielem firmy Ekobud Sp. z o.o. z Zielonej Góry wykonującej termomodernizację Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście

09.06.2014
Podmokle Małe
-
Spotkanie z projektantką wnętrz budynku zaplecza przy CSiR w Babimoście
- Spotkanie z Dyrektorem Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych oraz przedstawicielem głównego sponsora rajdu rowerowego „Rowerem pod wiatrak”

10.06.2014
Babimost
- Spotkanie z przedstawicielem firmy Usługi Ogólnobudowlane z Chodzieży wykonującej termomodernizację Zespołu Szkół w Babimoście
- Spotkanie z właścicielem firmy wykonującej witacze promocyjne
- Spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia „Przyjaźni Podmoklom” oraz Prezesem klubu sportowego „Jedność” Podmokle
Świdnica
-
Udział w Kongresie Regionów

11.06.2014
Świdnica
-
Udział w Kongresie Regionów

12.06.2014
Świdnica
-
Udział w Kongresie Regionów

13.06.2014
Wolsztyn
-
Spotkanie w firmie ENEA

Laski
- Spotkanie z pracodawcami z Gminy Babimost – z okazji Dni Babimostu oraz prezentacja realizowanych inwestycji z dofinansowania środkami unijnymi i Ministerstwa Sportu

15.06.2014
Babimost
- Udział w obchodach 85 – lecie szkół polskich w Gminie Babimost
- Wręczenie nagród Burmistrza podczas uroczystej gali organizowanej podczas Dni Babimostu

16.06.2014
Babimost
- Spotkanie z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Babimoście
Zielona Góra
- Udział w konferencji podsumowującej projekt „Szerokopasmowe Lubuskie”

17.06.2014
Babimost
- Spotkanie z przedstawicielami Zarządu Rejonowego Koła Pszczelarzy w Babimoście
- Spotkanie z Dyrektorem firmy IG Polska Sp. z o.o. z Wągrowca
- Spotkanie z sołtysem sołectwa Stare Kramsko

18.06.2014
Babimost
- Spotkanie z przedstawicielem firmy odnośnie budowy myjni samochodowej
- Spotkanie z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Babimoście

23.06.2014
Zielona Góra
-
Udział w spotkaniu w ramach transgranicznego obszaru działania Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr”
Kolesin
- Udział w sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego

24.06.2014
Babimost
-
Spotkanie z przedstawicielem firmy Usługi Ogólnobudowlane z Chodzieży wykonującej termomodernizację Zespołu Szkół w Babimoście
- Podpisanie umowy na „Budowę stacji uzdatniania wody z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kolesin” z wykonawcą robót PPU „WIMA-COMP” Budowa i Konserwacja Urządzeń Wodnych z Osiecznicy (Krosno Odrzańskie)
- Spotkanie z przedstawicielem firmy INEA
- Udział w posiedzeniu Komisji Budżetowej, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Babimoście
- Spotkanie z Prezesem Klubu Sportowego „Jedność” Podmokle
- Spotkanie z Prezesem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Babimoście

25.06.2014
Babimost
-
Udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Babimoście
- Spotkanie z przedstawicielem firmy Rak z Siedlca odnośnie projektu oświetlenia terenu przy Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
- Spotkanie z Prezesem Rejonowego Koła Pszczelarzy w Babimoście oraz Prezesem Lubuskiego Związku Pszczelarzy z Zielonej Góry
Zielona Góra
- Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, Departament PROW

26.06.2014
Babimost
-
Udział w posiedzeniu sesji Rady Miejskiej w Babimoście
- Spotkanie z sołtysem sołectwa Stare Kramsko
- Udział w zakończeniu roku szkolnego klas III Gimnazjum

27.06.2014
Babimost
-
Spotkanie z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Babimoście
- Spotkanie z przedstawicielem firmy wykonującej budowę Budynku zaplecza socjalno-technicznego na terenie boiska przy Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
- Spotkanie z Prezesem Giełdy Rolno – Towarowej z Zielonej Góry

28.06.2014
Babimost
-
Udział w zakończeniu roku szkolnego Babimojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

29.06.2014
Podmokle Małe
-
Udział w zakończeniu rajdu rowerowego „Rowerem pod wiatrak”

30.06.2014
Babimost
- Udział w uroczystym uruchomieniu inwestycji: Głównego Punktu Zasilania w Babimoście oraz linii 110 kV relacji Lubiechnia Wielka - Sulęcin
Dąbrówka Wlkp.
- Udział w walnym zebraniu Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła

Maj 2014

02.05.2014
Babimost
- Udział w turnieju Mistrzostw Świata w unihokeju kobiet, w hali sportowej Olimpia
03.05.2014
Babimost
- Złożenie kwiatów na Placu Kopernika z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
- Udział w rajdzie rowerowym podczas dni otwartych Funduszy Europejskich
- Udział w turnieju jednostek organizacyjnych gminy Babimost zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury
04.05.2014
Babimost
- Udział w turnieju Mistrzostw Świata w unihokeju kobiet, w hali sportowej Olimpia
05.05.2014
Zielona Góra
- Udział w spotkaniu pożegnalnym Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze – Inspektora Sebastiana Banaszaka
- Udział w sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego
06.05.2014
Babimost
- Spotkanie z projektantką wnętrz budynku zaplecza przy CSiR w Babimoście
- Spotkanie z sołtysem sołectwa Nowe Kramsko
- Spotkanie z przedstawicielem firmy Usługi Ogólnobudowlane z Chodzieży wykonującej termomodernizację Zespołu Szkół w Babimoście
- Spotkanie z Wiceprezesem Babimojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
07.05.2014
Babimost
- Spotkanie z Dyrektorem Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
- Spotkanie z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Babimoście
Zielona Góra
- Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, udział w polsko – niemieckiej debacie transgranicznej
08.05.2014
Babimost
- Spotkanie z Burmistrzem Zbąszynka
- Złożenie kwiatów pod pomnikiem na Placu Powstańców Wielkopolskich z okazji 69 rocznicy zakończenia II wojny światowej
Zielona Góra
-
Udział w uroczystości wręczenia sztandaru Lubuskiemu Zarządowi Wojska Polskiego
09.05.2014
Podmokle Małe
-
Spotkanie z Kierownikiem Zakładu Usług Komunalnych w Babimoście
- Udział w Festiwalu Nauki zorganizowanym przez Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych
10.05.2014
Podmokle Małe
- Udział w polsko-niemieckim seminarium zorganizowanym przez Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych
11.05.2014
Babimost

- Udział w polsko-niemieckim seminarium zorganizowanym przez Zakład Usług Komunalnych w Babimoście
12.05.2014
Babimost
- Spotkanie z projektantką wnętrz budynku zaplecza przy CSiR w Babimoście
Gubin
- Udział w posiedzeniu Konwentu Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”
13.05.2014
Babimost

- Spotkanie z sołtysem sołectwa Stare Kramsko
- Spotkanie z członkiem zarządu Powiatu Zielonogórskiego, projektantem budowy ścieżki rowerowej w Podmoklach Małych oraz przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych
- Spotkanie z przedstawicielem firmy Ekobud Sp. z o.o. z Zielonej Góry wykonującej termomodernizację Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście
14.05.2014
Zielona Góra
- Spotkanie w Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
15.05.2014
Babimost
- Spotkanie z przedstawicielami Kancelarii Prawnej z Poznania
- Spotkanie z Dyrektorem Biura Regionu Kozła oraz Burmistrzem Zbąszynka
- Spotkanie z przedstawicielem firmy LUK z Zielonej Góry
- Spotkanie z prezesem Gminnej Spółdzielni
19.05.2014
Zielona Góra
-
Spotkanie w Medycznym Studium Zawodowym – udział w naradzie odnośnie środków z Unii Europejskiej
Podmokle Małe
- Spotkanie z Lubuskim Kuratorem Oświaty i dyrektorem Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych
Siedlec
- Spotkanie z Wójtem Siedlca
20.05.2014
Babimost
- Spotkanie z Dyrektorem Centrum Sportu i Rekreacji oraz specjalistą ds. współpracy transgranicznej w Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
- Spotkanie z Prezesem Babimojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Prezesem Polskiego Stowarzyszenie Diabetyków, Koło Terenowe w Babimoście
- Spotkanie z radnym Rady Miejskiej w Babimoście
Kargowa
- Udział z zebraniu Rady Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła
21.05.2014
Tarnowo Podgórne
- Udział w konferencji „Odkodowany Biznes Odkodowany Samorząd”
22.05.2014
Tarnowo Podgórne
- Udział w konferencji „Odkodowany Biznes Odkodowany Samorząd”
23.05.2014
Warszawa
-
Udział w IX edycji rankingu „Filary Polskiej Gospodarki”
26.05.2014
Cigacice
-
Spotkanie w Zarządzie Dróg Powiatowych
27.05.2014
Warszawa
- Spotkanie w Pałacu Prezydenckim z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego
28.05.2014
Babimost
-
Udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Babimoście
Gorzów Wlkp.
- Spotkanie z Premierem RP w Filharmonii Gorzowskiej
29.05.2014
Babimost
- Spotkanie z projektantką wnętrz budynku zaplecza przy CSiR w Babimoście
- Spotkanie z Dyrektorem PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami z Poznania
- Spotkanie z przedstawicielem firmy Kompleksowe Roboty Ziemne i Ogólnobudowlane z Święciechowa wykonującej budowę ścieżki rowerowej w Podmoklach Małych
- Spotkanie z członkiem zarządu Okręgu Lubuskiego ZNP z Sulechowa
- Spotkanie z inspektorem nadzoru oraz przedstawicielem firmy wykonującej budowę Budynku zaplecza socjalno-technicznego na terenie boiska przy Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
- Spotkanie z przedstawicielem firmy RAK z Siedlca wykonującym modernizację linii energetycznych w Babimoście
30.05.2014
Babimost
- Udział w posiedzeniu Komisji Budżetowej, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Babimoście
Zielona Góra
- Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, Departament PROW

Kwiecień 2014

02.04.2014
Babimost
- Spotkanie z projektantem odnośnie wykonywania projektu energetycznego w Podmoklach Wielkich
- Spotkanie z panią Łysiak odnośnie obsługi targowiska miejskiego w Babimoście
03.04.2014
Babimost
- Spotkanie organizacyjne w sprawie 85-lecia szkół polskich na babimojszczyźnie
- Spotkanie z przedsiębiorcą z Babimostu – kooperatorem dla firmy IKEA
Zielona Góra
- Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, Departament PROW
- Spotkanie w Banku Gospodarstwa Krajowego
04.04.2014
Babimost
- Spotkanie z przedstawicielem firmy ENEA z Wolsztyna
- Spotkanie z uczennicami gimnazjum odnośnie Unii Europejskiej
- Spotkanie z Dyrektorem Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
- Spotkanie z Dyrektorem firmy IG Polska Sp. z o.o. z Wągrowca
06.04.2014
Nowe Kramsko
- Udział w uroczystej prezentacji stołów wielkanocnych wykonanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Babimost
07.04.2014
Babimost
- Spotkanie z Dyrektorem Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
- Spotkanie z urbanistą z Zielonej Góry
- Spotkanie z sołtysem sołectwa Stare Kramsko
- Spotkanie z przedstawicielem firmy Ekobud Sp. z o.o. z Zielonej Góry wykonującej termomodernizację Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście
Podmokle Małe
- Wizja lokalna – budowa ścieżki rowerowej
08.04.2014
Babimost
- Spotkanie z redaktorem Radia Zachód
- Spotkanie z Radnym Powiatu Zielonogórskiego
- Spotkanie z właścicielem księgarni w Babimoście
- Dyżur w sprawie skarg i wniosków
09.04.2014
Babimost
- Spotkanie z przedstawicielem firmy Lion Energy Group w sprawie energii odnawialnej
Zielona Góra
- Spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
10.04.2014
Babimost
- Spotkanie z Kierownikiem Zakładu Usług Komunalnych w Babimoście
- Spotkanie z Dyrektorem Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
- Podpisanie umowy z firmą Usługi Ogólnobudowlane Roman Dziubiński z Chodzieży na realizację inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Babimost – Zespół Szkół w Babimoście”
- Spotkanie z Prezesem Rejonowego Koła Pszczelarzy w Babimoście
11.04.2014
Babimost
- Udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
- Spotkanie z przedsiębiorcą z Babimostu – kooperatorem dla firmy IKEA
- Spotkanie z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Babimoście
Zielona Góra
-
Spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Spotkanie z przedstawicielem firmy wykonującej opracowania finansowe z zakresu dofinansowania do budowy kanalizacji sanitarnej
14.04.2014
Poznań
- Udział w szkoleniu „Modernizacja procesów i technik zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego”
15.04.2014
Poznań
- Udział w szkoleniu „Modernizacja procesów i technik zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego”
16.04.2014
Babimost
- Spotkanie zprojektantem odnośnie budowy Budynku zaplecza socjalno-technicznego na terenie boiska przy Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
- Podpisanie umowy na„Budowę sieci wodociągowej magistralnej od stacji uzdatniania do sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach: Kolesin, Stare Kramsko, Nowe Kramsko” z wykonawcą robót Instalatorstwo Sanitarne i Gazowe Marian Wesoły
- Spotkanie z sołtysem sołectwa Stare Kramsko
17.04.2014
Babimost
- Spotkanie z Dyrektorem firmy TFP Sp. z o.o., Zakład w Babimoście i Dziećmierowie
Zielona Góra
-
Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim - udział w Gali Regionalnej „Przedsiębiorstwo i Gmina Fair Play”
18.04.2014
Babimost
- Spotkanie z Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Babimoście
- Spotkanie z Dyrektorem Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
- Spotkanie z przedstawicielem Agencji Nieruchomości Rolnych z Zielonej Góry
- Spotkanie zprzedstawicielem firmy Ekobud Sp. z o.o. z Zielonej Góry wykonującej termomodernizację Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście
- Spotkanie z Dyrektorem firmy IG Polska Sp. z o.o. z Wągrowca
22.04.2014
Sulechów
-
Notariusz – zapis notarialny
- Spotkanie z sołtysem sołectwa Stare Kramsko
- Dyżur w sprawie skarg i wniosków
23.04.2014
Babimost
-
Spotkanie z inspektorem nadzoru budowy ścieżki rowerowej w Podmoklach Małych
- Spotkanie z redaktorem TV Polskiej, oddział Zielona Góra
- Spotkanie z inwestorem z Poznania odnośnie budowy farmy fotowoltaicznej
- Spotkanie z Dyrektorem Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
Kolesin
- Udział w otwarciu Dworu w Kolesinie
24.04.2014
Babimost
-
Spotkanie z projektantką wnętrz budynku zaplecza przy CSiR w Babimoście
- Udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Babimoście
- Udział w posiedzeniu Komisji Budżetowej, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Babimoście
25.04.2014
Babimost
- Spotkanie z Prezesem Zarządu Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła
- Spotkanie z przedstawicielem firmy IG Polska Sp. z o.o. z Wągrowca
Zielona Góra
- Spotkanie w Archiwum Państwowym
- Spotkanie w Agencji Nieruchomości Rolnych
- Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, Departament PROW
28.04.2014
Babimost
-
Spotkanie z Prezesem Rejonowego Koła Pszczelarzy w Babimoście
- Udział w posiedzeniu sesji Rady Miejskiej w Babimoście
- Spotkanie z sołtysem sołectwa Stare Kramsko
- Spotkanie z Dyrektorem Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
Kargowa
- Udział w posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła
29.04.2014
Babimost
- Spotkanie z Dyrektorem Niepublicznego Przedszkola „Pod Muchomorkiem” w Babimoście
- Spotkanie z projektantem odnośnie budowy Budynku zaplecza socjalno-technicznego na terenie boiska przy Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
- Spotkanie z przedstawicielami Zarządu Rejonowego Koła Pszczelarzy w Babimoście Zbąszyń
- Udział w otwarciu Mistrzostw Świata w unihokeju kobiet
30.04.2014
- Udział w rozpoczynającym się turnieju Mistrzostw Świata w unihokeju kobiet, w hali sportowej Olimpia

Film promocyjny Mistrzostwa Świata

Terminarz Rozgrywek Piłkarskich

Terminarz rozgrywek - KLASA „A” GRUPA 1

ZIELONA GÓRA:

Uaktualniono 04.08.14r

RUNDA I – jesienna 2014r

Kolejka 1 w dniach 16-08-2014/17-08-2014

1

SOKÓŁ ROZŁOGI

- JEDNOŚĆ PODMOKLE

2014-08-17

16:00

Rozłogi

 

2

BŁYSKAWICA LUBINICKO

- ZJEDNOCZENI LUBRZA

2014-08-16

16:00

Lubinicko

 

3

POGOŃ ŚWIEBODZIN

- MEDYK I CIBÓRZ

2014-08-16

17:00

Świebodzin

 

4

ZORZA MOSTKI

- BIZON WILKOWO

2014-08-17

18:00

Mostki

 

5

AVIA WĘGRZYNICE

- SPARTAK BUDACHÓW

2014-08-16

12:00

Węgrzynice

 

6

SCHNUG CHOCIULE

- KLON BABIMOST

2014-08-16

16:00

Chociule

 

7

CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA

- MEWA CIGACICE

2014-08-16

17:00

Krępowska 1, Zielona Góra

 

Kolejka 2 w dniach 23-08-2014/24-08-2014

8

JEDNOŚĆ PODMOKLE

- MEWA CIGACICE

2014-08-24

15:00

Podmokle Wielkie

 

9

KLON BABIMOST

- CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA

2014-08-24

15:00

Żwirki i Wigury 10A, Babimost

 

10

SPARTAK BUDACHÓW

- SCHNUG CHOCIULE

2014-08-24

16:00

Osiecznica

 

11

BIZON WILKOWO

- AVIA WĘGRZYNICE

2014-08-24

17:00

Wilkowo

 

12

MEDYK I CIBÓRZ

- ZORZA MOSTKI

2014-08-24

15:00

Cibórz

 

13

ZJEDNOCZENI LUBRZA

- POGOŃ ŚWIEBODZIN

2014-08-24

16:00

Lubrza

 

14

SOKÓŁ ROZŁOGI

- BŁYSKAWICA LUBINICKO

2014-08-24

16:00

Rozłogi

 

Kolejka 3 w dniach 30-08-2014/31-08-2014

15

BŁYSKAWICA LUBINICKO

- JEDNOŚĆ PODMOKLE

2014-08-30

16:00

Lubinicko

 

16

SOKÓŁ ROZŁOGI

- POGOŃ ŚWIEBODZIN

2014-08-31

16:00

Rozłogi

 

17

ZORZA MOSTKI

- ZJEDNOCZENI LUBRZA

2014-08-31

18:00

Mostki

 

18

AVIA WĘGRZYNICE

- MEDYK I CIBÓRZ

2014-08-31

16:00

Węgrzynice

 

19

SCHNUG CHOCIULE

- BIZON WILKOWO

2014-08-30

16:00

Chociule

 

20

CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA

- SPARTAK BUDACHÓW

2014-08-30

17:00

Krępowska 1, Zielona Góra

 

21

MEWA CIGACICE

- KLON BABIMOST

2014-08-30

16:00

Cigacice

 

Kolejka 4 w dniach 06-09-2014/07-09-2014

22

KLON BABIMOST

- JEDNOŚĆ PODMOKLE

2014-09-06

15:00

Żwirki i Wigury 10A, Babimost

 

23

SPARTAK BUDACHÓW

- MEWA CIGACICE

2014-09-07

16:00

Osiecznica

 

24

BIZON WILKOWO

- CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA

2014-09-07

16:00

Willowa 82, Świebodzin

 

25

MEDYK I CIBÓRZ

- SCHNUG CHOCIULE

2014-09-07

14:00

Cibórz

 

26

ZJEDNOCZENI LUBRZA

- AVIA WĘGRZYNICE

2014-09-07

15:00

Lubrza

 

27

SOKÓŁ ROZŁOGI

- ZORZA MOSTKI

2014-09-07

15:00

Rozłogi

 

28

POGOŃ ŚWIEBODZIN

- BŁYSKAWICA LUBINICKO

2014-09-06

17:00

Świebodzin

 

Kolejka 5 w dniach 13-09-2014/14-09-2014

29

JEDNOŚĆ PODMOKLE

- POGOŃ ŚWIEBODZIN

2014-09-14

15:00

Podmokle Wielkie

 

30

ZORZA MOSTKI

- BŁYSKAWICA LUBINICKO

2014-09-14

16:00

Mostki

 

31

AVIA WĘGRZYNICE

- SOKÓŁ ROZŁOGI

2014-09-14

16:00

Węgrzynice

 

32

SCHNUG CHOCIULE

- ZJEDNOCZENI LUBRZA

2014-09-13

16:00

Chociule

 

33

CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA

- MEDYK I CIBÓRZ

2014-09-13

17:00

Krępowska 1, Zielona Góra

 

34

MEWA CIGACICE

- BIZON WILKOWO

2014-09-13

16:00

Cigacice

 

35

KLON BABIMOST

- SPARTAK BUDACHÓW

2014-09-14

15:00

Żwirki i Wigury 10A, Babimost

 

 

Kolejka 6 w dniach 20-09-2014/21-09-2014

36

JEDNOŚĆ PODMOKLE

- SPARTAK BUDACHÓW

2014-09-21

15:00

Podmokle Wielkie

 

37

BIZON WILKOWO

- KLON BABIMOST

2014-09-21

16:00

Willowa 82, Świebodzin

 

38

MEDYK I CIBÓRZ

- MEWA CIGACICE

2014-09-21

14:00

Cibórz

 

39

ZJEDNOCZENI LUBRZA

- CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA

2014-09-21

15:00

Świebodzińska 68, Lubrza

 

40

SOKÓŁ ROZŁOGI

- SCHNUG CHOCIULE

2014-09-21

15:00

Rozłogi

 

41

BŁYSKAWICA LUBINICKO

- AVIA WĘGRZYNICE

2014-09-20

16:00

Lubinicko

 

42

ZORZA MOSTKI

- POGOŃ ŚWIEBODZIN

2014-09-21

16:00

Mostki

 

Kolejka 7 w dniach 27-09-2014/28-09-2014

43

JEDNOŚĆ PODMOKLE

- ZORZA MOSTKI

2014-09-28

15:00

Podmokle Wielkie

 

44

AVIA WĘGRZYNICE

- POGOŃ ŚWIEBODZIN

2014-09-28

15:00

Węgrzynice

 

45

SCHNUG CHOCIULE

- BŁYSKAWICA LUBINICKO

2014-09-27

16:00

Chociule

 

46

CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA

- SOKÓŁ ROZŁOGI

2014-09-27

17:00

Krępowska 1, Zielona Góra

 

47

MEWA CIGACICE

- ZJEDNOCZENI LUBRZA

2014-09-27

16:00

Cigacice

 

48

KLON BABIMOST

- MEDYK I CIBÓRZ

2014-09-28

15:00

Żwirki i Wigury 10A, Babimost

 

49

SPARTAK BUDACHÓW

- BIZON WILKOWO

2014-09-28

16:00

Osiecznica

 

Kolejka 8 w dniach 04-10-2014/05-10-2014

50

JEDNOŚĆ PODMOKLE

- BIZON WILKOWO

2014-10-05

15:00

Podmokle Wielkie

 

51

MEDYK I CIBÓRZ

- SPARTAK BUDACHÓW

2014-10-05

13:00

Cibórz

 

52

ZJEDNOCZENI LUBRZA

- KLON BABIMOST

2014-10-05

15:00

Świebodzińska 68, Lubrza

 

53

SOKÓŁ ROZŁOGI

- MEWA CIGACICE

2014-10-05

14:00

Rozłogi

 

54

BŁYSKAWICA LUBINICKO

- CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA

2014-10-04

16:00

Lubinicko

 

55

POGOŃ ŚWIEBODZIN

- SCHNUG CHOCIULE

2014-10-04

16:00

Świebodzin

 

56

ZORZA MOSTKI

- AVIA WĘGRZYNICE

2014-10-05

16:00

Mostki

 

Kolejka 9 w dniach 11-10-2014/12-10-2014

57

AVIA WĘGRZYNICE

- JEDNOŚĆ PODMOKLE

2014-10-12

15:00

Węgrzynice

 

58

SCHNUG CHOCIULE

- ZORZA MOSTKI

2014-10-11

16:00

Chociule

 

59

CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA

- POGOŃ ŚWIEBODZIN

2014-10-11

16:00

Krępowska 1, Zielona Góra

 

60

MEWA CIGACICE

- BŁYSKAWICA LUBINICKO

2014-10-11

16:00

Cigacice

 

61

KLON BABIMOST

- SOKÓŁ ROZŁOGI

2014-10-12

15:00

Żwirki i Wigury 10A, Babimost

 

62

SPARTAK BUDACHÓW

- ZJEDNOCZENI LUBRZA

2014-10-12

16:00

Osiecznica

 

63

BIZON WILKOWO

- MEDYK I CIBÓRZ

2014-10-12

15:00

Willowa 82, Świebodzin

 

Kolejka 10 w dniach 18-10-2014/19-10-2014

64

JEDNOŚĆ PODMOKLE

- MEDYK I CIBÓRZ

2014-10-19

15:00

Podmokle Wielkie

 

65

ZJEDNOCZENI LUBRZA

- BIZON WILKOWO

2014-10-19

14:00

Świebodzińska 68, Lubrza

 

66

SOKÓŁ ROZŁOGI

- SPARTAK BUDACHÓW

2014-10-19

14:00

Rozłogi

 

67

BŁYSKAWICA LUBINICKO

- KLON BABIMOST

2014-10-18

16:00

Lubinicko

 

68

POGOŃ ŚWIEBODZIN

- MEWA CIGACICE

2014-10-18

16:00

Świebodzin

 

69

ZORZA MOSTKI

- CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA

2014-10-19

16:00

Mostki

 

70

AVIA WĘGRZYNICE

- SCHNUG CHOCIULE

2014-10-19

15:00

Węgrzynice

 

 

 

 

 

Kolejka 11 w dniach 25-10-2014/26-10-2014

71

SCHNUG CHOCIULE

- JEDNOŚĆ PODMOKLE

2014-10-25

15:00

Chociule

 

72

CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA

- AVIA WĘGRZYNICE

2014-10-25

16:00

Krępowska 1, Zielona Góra

 

73

MEWA CIGACICE

- ZORZA MOSTKI

2014-10-25

15:00

Cigacice

 

74

KLON BABIMOST

- POGOŃ ŚWIEBODZIN

2014-10-26

15:00

Żwirki i Wigury 10A, Babimost

 

75

SPARTAK BUDACHÓW

- BŁYSKAWICA LUBINICKO

2014-10-26

15:00

Osiecznica

 

76

BIZON WILKOWO

- SOKÓŁ ROZŁOGI

2014-10-26

14:00

Willowa 82, Świebodzin

 

77

MEDYK I CIBÓRZ

- ZJEDNOCZENI LUBRZA

2014-10-26

13:00

Cibórz

 

Kolejka 12 w dniach 02-11-2014

78

JEDNOŚĆ PODMOKLE

- ZJEDNOCZENI LUBRZA

2014-11-02

13:00

Podmokle Wielkie

 

79

SOKÓŁ ROZŁOGI

- MEDYK I CIBÓRZ

2014-11-02

13:00

Rozłogi

 

80

BŁYSKAWICA LUBINICKO

- BIZON WILKOWO

2014-11-02

14:00

Lubinicko

 

81

POGOŃ ŚWIEBODZIN

- SPARTAK BUDACHÓW

2014-11-02

14:00

Świebodzin

 

82

ZORZA MOSTKI

- KLON BABIMOST

2014-11-02

14:00

Mostki

 

83

AVIA WĘGRZYNICE

- MEWA CIGACICE

2014-11-02

14:00

Węgrzynice

 

84

SCHNUG CHOCIULE

- CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA

2014-11-02

14:00

Chociule

 

Kolejka 13 w dniach 08-11-2014/09-11-2014

85

CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA

- JEDNOŚĆ PODMOKLE

2014-11-08

14:00

Krępowska 1, Zielona Góra

 

86

MEWA CIGACICE

- SCHNUG CHOCIULE

2014-11-08

14:00

Cigacice

 

87

KLON BABIMOST

- AVIA WĘGRZYNICE

2014-11-09

14:00

Żwirki i Wigury 10A, Babimost

 

88

SPARTAK BUDACHÓW

- ZORZA MOSTKI

2014-11-08

14:00

Osiecznica

 

89

BIZON WILKOWO

- POGOŃ ŚWIEBODZIN

2014-11-09

13:00

Wilkowo

 

90

MEDYK I CIBÓRZ

- BŁYSKAWICA LUBINICKO

2014-11-09

12:00

Cibórz

 

91

ZJEDNOCZENI LUBRZA

- SOKÓŁ ROZŁOGI

2014-11-09

13:00

Świebodzińska 68, Lubrza

 

 

Do wiadomości:

  1. Kluby Klasy „A” Grupa 1
  2. Strona internetowa Lubuskiego ZPN
  3. Referent obsady sędziowskiej
  4. a/ a WG.

                                                                                                                                                                               Wydział Gier

Lubuskiego ZPN

                                                                                                                                                                                Henryk Misiak

 

Marzec 2014

03.03.2014
Babimost
- Spotkanie z dziennikarzem Radia Zachód
- Spotkanie z Kierownikiem Zakładu Usług Komunalnych
- Spotkanie z Dyrektorem Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
- Udział w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet zorganizowanym przez Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
04.03.2014
Babimost
- Spotkanie z delegacją władz sulechowskiej uczelni w składzie: Rektor dr hab. inż. Wiesław Miczulski prof. PWSZ, prof. dr hab. inż. Marian Miłek Instytut Politechniczny, doc. dr inż. Julian Jakubowski Prorektor ds. Studenckich, doc. dr Krzysztof Dzieńdziura Instytut Turystyki i Rekreacji
- Udział w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet zorganizowanym przez Uniwersytet Trzeciego Wieku
05.03.2014
Zielona Góra
- Udział w gali „Menadżer Roku 2013”
06.03.2014
Sulechów
- Spotkanie w Sądzie Rejonowym – udział w przetargu
07.03.2014
Babimost
- Spotkanie z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Babimoście
- Spotkanie z projektantem odnośnie budowy Budynku zaplecza socjalno-technicznego na terenie boiska przy Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
08.03.2014
Babimost
-Udział w Gali Finałowej V Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiegoz okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet
10.03.2014
Babimost
- Spotkanie z koordynatorem z Wolsztyna odnośnie wydawanej książki o pszczelarstwie w Gminie Babimost i okolicy
- Podpisanie umowy na „Budowę ścieżki rowerowej w Podmoklach Małych” z firmą Kompleksowe Roboty Ziemne i Ogólnobudowlane z Święciechowa
Nowe Kramsko
- Udział w Gminnym Dniu Kobiet zorganizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kolesinie
11.03.2014
Sulechów
-
Notariusz – zapis notarialny
Babimost
- Spotkanie z przedstawicielem firmy INEA
- Spotkanie zespołu odnośnie kanalizacji na ulicy Działkowej
- Dyżur w sprawie skarg i wniosków
12.03.2014
Babimost
- Spotkanie z Przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego rady Miejskiej w Babimoście
- Spotkanie z Dyrektorem Lubuskiego Instytutu Badań i Innowacji
Laski
- Udział w zebraniu wiejskim
13.03.2014
Neuruppin
- Spotkanie w Urzędzie Miejskim – w mieście partnerskim w Neuruppin
14.03.2014
Babimost
- Spotkanie z projektantką w sprawie budowy stacji benzynowej PKN ORLEN
17.03.2014
Babimost
- Spotkanie z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście
- Spotkanie z Prezesem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
Nowe Kramsko
-
Udział w zebraniu wiejskim
18.03.2014
Świdnica
- Spotkanie w Urzędzie Gminy Świdnica – udział w szkoleniu obronnym
Podmokle Małe
-
Udział w zebraniu wiejskim
19.03.2014
Babimost
- Spotkanie z przedstawicielem firmy wykonującej inwestycje energetyczne na terenie Babimostu
- Spotkanie z Kierownikiem Zakładu Usług Komunalnych w Babimoście
- Spotkanie z projektantem odnośnie budowy Budynku zaplecza socjalno-technicznego na terenie boiska przy Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
Podmokle Wielkie
-
Udział w zebraniu wiejskim
20.03.2014
Babimost
- Podpisanie umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą Trans-Formacja z Ołoboku
- Udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Babimoście
- Spotkanie z przedstawicielem firmy Ekobud Sp. z o.o. z Zielonej Góry wykonującej termomodernizację Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście
Kolesin
-
Udział w zebraniu wiejskim
21.03.2014
Babimost
- Spotkanie z sołtysem sołectwa Stare Kramsko
- Udział w otwarciu XII turnieju Babimost Open w badmintonie
Stare Kramsko
-
Udział w zebraniu wiejskim
24.03.2014
Babimost
-
Udział w posiedzeniu Komisji Budżetowej, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Babimoście
- Spotkanie z Prezydentem Polskiego Związku Pszczelarskiego, Skarbnikiem stowarzyszenia oraz członkiem Zarządu,Wicewojewodą Lubuskim, Prezesem Lubuskiego Związku Pszczelarzy oraz Prezesem Koła Rejonowego w Babimoście w sprawie XXXII Ogólnopolskich Dni Pszczelarzy organizowanych w Babimoście
- Spotkanie z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Babimoście
Zbąszynek
-
Spotkanie w Urzędzie Miejskim z senatorem RP Stanisławem Iwanem oraz Burmistrzem Zbąszynka
25.03.2014
Babimost
-
Udział w posiedzeniu sesji Rady Miejskiej
- Spotkanie z sołtysem sołectwa Stare Kramsko
- Spotkanie z Prezesem Rejonowego Koła Pszczelarzy w Babimoście
26.03.2014
Babimost
- Spotkanie z dziekanem dekanatu babimojskiego
- Spotkanie z przedstawicielem firmy Ekobud Sp. z o.o. z Zielonej Góry wykonującej termomodernizację Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście
Zielona Góra
- Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, Departament PROW
- Spotkanie w Banku Gospodarstwa Krajowego
Wojcieszyce
- Udział w Konwencie Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów Województwa Lubuskiego
                                       
27.03.2014
Wojcieszyce
- Udział w Konwencie Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów Województwa Lubuskiego
28.03.2014
Wojcieszyce
- Udział w Konwencie Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów Województwa Lubuskiego
31.03.2014
Sulechów
- Notariusz – zapisy notarialne
Babimost
- Spotkanie z przedstawicielem Aglomeracji Zielonogórskiej
- Spotkanie z przedstawicielem firmy Ekobud Sp. z o.o. z Zielonej Góry wykonującej termomodernizację Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście
- Spotkanie z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Babimoście
- Spotkanie z Prezesem Rejonowego Koła Pszczelarzy w Babimości

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA
 
Babimost    
Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
WYRÓŻNIENIA NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
15 filmów