Ważne telefony

ulotki bezpieczenstwo11

ulotki bezpieczenstwo2

ulotki bezpieczenstwo3

ulotki bezpieczenstwo4

 

Informacje o dzielnicowych

dzielnicowy0001

dzielnicowy02

Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych

UWAGA!
Przedłuża się termin składania wniosków do dnia 19.05.2015 r. do godz. 15:30.

Szanowni mieszkańcy

Informuję, że Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił nabór wniosków Gmin o przyznanie pomocy w zakresie operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej.

Konkurs ogłoszony w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przewiduje, że refundacji podlegać będą koszty kwalifikowalne w wysokości nieprzekraczającej 90% tych kosztów. Udział naszej Gminy w tym konkursie jest logiczną konsekwencją podejścia do ochrony środowiska . Wyjątkowość tego programu wsparcia budowy instalacji fotowoltaicznych lub pomp ciepła ze skojarzoną instalacją fotowoltaiczną polega na tym, że pompy ciepła (ciepło) lub fotowoltaika (prąd) mogą zostać zamontowane na budynkach mieszkalnych. Wytworzona energia może być wykorzystana wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego. Nie wolno jej produkować na sprzedaż lub do użytku w działalności gospodarczej. Maksymalny poziom wsparcia dotacyjnego będzie wynosił 90% kosztów netto inwestycji (podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym). Każdy z zainteresowanych mieszkańców będzie musiał:

  1. zadeklarować pisemnie zainteresowanie udziałem w projekcie
  2. udostępnić informację na temat zużycia energii cieplnej lub elektrycznej
  3. współdziałać przy przeprowadzeniu audytu energetycznego
  4. wnieść wkład własny w wysokości sumy 10% kosztów netto oraz 8% należnego podatku VAT od całości przedsięwzięcia

Zapraszam zainteresowanych mieszkańców do składania wniosków o dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych i skojarzonych pomp ciepła w sekretariacie Urzędu Miejskiego w nieprzekraczalnym terminie do 18.05.2015     godzina 1500 .

Wnioskodawca jest   zobowiązany do wypełnienia ankiety gospodarstwa domowego wg. załączonego wzoru. Dla omówienia szczegółów dotyczących wykonania i finansowania instalacji w dniu 18.05.2015 r. o godz. 16:00 zorganizowane zostanie spotkanie zainteresowanych wnioskodawców w Gminnym Ośrodku Kultury w Babimoście.

Ankieta gospodarstwa domowego str. 1

Ankieta gospodarstwa domowego str. 2_3_4

Burmistrz Babimostu

Bernard Radny

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
16 publikacji