Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych

UWAGA!
Przedłuża się termin składania wniosków do dnia 19.05.2015 r. do godz. 15:30.

Szanowni mieszkańcy

Informuję, że Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił nabór wniosków Gmin o przyznanie pomocy w zakresie operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej.

Konkurs ogłoszony w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przewiduje, że refundacji podlegać będą koszty kwalifikowalne w wysokości nieprzekraczającej 90% tych kosztów. Udział naszej Gminy w tym konkursie jest logiczną konsekwencją podejścia do ochrony środowiska . Wyjątkowość tego programu wsparcia budowy instalacji fotowoltaicznych lub pomp ciepła ze skojarzoną instalacją fotowoltaiczną polega na tym, że pompy ciepła (ciepło) lub fotowoltaika (prąd) mogą zostać zamontowane na budynkach mieszkalnych. Wytworzona energia może być wykorzystana wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego. Nie wolno jej produkować na sprzedaż lub do użytku w działalności gospodarczej. Maksymalny poziom wsparcia dotacyjnego będzie wynosił 90% kosztów netto inwestycji (podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym). Każdy z zainteresowanych mieszkańców będzie musiał:

  1. zadeklarować pisemnie zainteresowanie udziałem w projekcie
  2. udostępnić informację na temat zużycia energii cieplnej lub elektrycznej
  3. współdziałać przy przeprowadzeniu audytu energetycznego
  4. wnieść wkład własny w wysokości sumy 10% kosztów netto oraz 8% należnego podatku VAT od całości przedsięwzięcia

Zapraszam zainteresowanych mieszkańców do składania wniosków o dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych i skojarzonych pomp ciepła w sekretariacie Urzędu Miejskiego w nieprzekraczalnym terminie do 18.05.2015     godzina 1500 .

Wnioskodawca jest   zobowiązany do wypełnienia ankiety gospodarstwa domowego wg. załączonego wzoru. Dla omówienia szczegółów dotyczących wykonania i finansowania instalacji w dniu 18.05.2015 r. o godz. 16:00 zorganizowane zostanie spotkanie zainteresowanych wnioskodawców w Gminnym Ośrodku Kultury w Babimoście.

Ankieta gospodarstwa domowego str. 1

Ankieta gospodarstwa domowego str. 2_3_4

Burmistrz Babimostu

Bernard Radny

Podwórko NIVEA

Informujemy, że Gmina Babimost przystąpiła do Konkursu Podwórko NIVEA, w którym będzie można wygrać wyjątkowe Rodzinne Miejsce Zabaw. Place zabaw staną w lokalizacjach, które zbiorą najwięcej głosów. Od 1 kwietnia internauci będą mogli głosować za pośrednictwem strony internetowej www.nivea.pl/podworko na  lokalizację podwórka w Babimoście na terenie przedszkola. Liczymy na aktywność naszych mieszkańców.

podworko1
podworko2

Wieści prasowe

"Takich murali pozazdrościły inne miasta" - Gazeta Lubuska 30 września 2015 r.

"Czy dworzec kolejowy w końcu wyładnieje?" - Gazeta Lubuska 24 września 2015 r.

"Zmalowali kawał historii" - Gazeta Lubuska 18-19 września 2015 r.

"Burmistrz: Teraz mogę postawić na ekologię" - Gazeta Lubuska 1 września 2015 r.

"Trybuny już gotowe" - Tygodniowa 21 sierpnia 2015 r.

"Tu nikt nie narzeka" - Gazeta Lubuska 7 sierpnia 2015 r.

"Najszybciej rosnące gminy" - Wprost 27 lipca 2015 r. - 2 sierpnia 2015 r.

"Zakład Usług Komunalnych- nagroda" - Gazeta Lubuska 3 sierpnia 2015 r.

"Największy garnek na świecie" - Gazeta Lubuska 27 lipca 2015 r.

"Ach, cóż to był za finał!" - Gazeta Lubuska 4-5 lipca 2015 r.

"Będą parkingi" - Gazeta Lubuska 3 lipca 2015 r.

Targowisko Miejskie w Babimoście jako wzór - Gazeta Lubuska 1 lipca 2015 r.

"Po stacji nie ma śladu, pojawi się skrzyżowanie" - Gazeta Lubuska 26 czerwca 2015 r.

"Mistrzowie nie przyjadą, ale trybuna będzie nowa" - Gazeta Lubuska 23 czerwca 2015 r.

"Przez zabawę do wiedzy. Kopernik czyni cuda" - Gazeta Lubuska 9 czerwca 2015 r.

"Szpica NATO ląduje na naszym lotnisku - Gazeta Lubuska 8 czerwca 2015 r.

"Sam Kopernik przyjeżdża do nas - Gazeta Lubuska 8 czerwca 2015 r.

"Spór o jezioro - perełkę. O co poszło? O ilość ryb - Gazeta Lubuska 28 maja 2015 r.

"Informacje o gminie są już w...telefonie" - Gazeta Lubuska 21 maja 2015 r.

"Burmistrz zgarnął kolejną nagrodę" - Gazeta Lubuska 14 maja 2015 r.

"Zapisali karty historii" - Rzeczpospolita 6 maja 2015 r.

"Ruszyły prace na boisku. Czy zagra Lech Poznań?" - Gazeta Lubuska 5 maja 2015r.

"Nowy radny oznacza rewolucję w rządzeniu" - Gazeta Lubuska 17 kwietnia 2015 r.

"IKEA Industry rozbudowuje się, ale miejsc pracy nie przybędzie" - Gazeta Lubuska 16 kwietnia 2015 r.

"Kopernik z Warszawy zawita na wieś" - Gazeta Lubuska 16 kwietnia 2015 r.

"Nagroda dla burmistrza za dobre rządy" - Gazeta Lubuska 15 kwietnia 2015 r.

"Nigdy nie jest zbyt późno na komputer" - Gazeta Lubuska 14 kwietnia 2015 r.

"Gmina chce, by powstała szkoła muzyczna" - Gazeta Lubuska 14 kwietnia 2015 r.

"Trybuny z dachem do końca wakacji" - Gazeta Lubuska 13 kwietnia 2015 r.

"Wsie mają już swoich liderów i nowe rady" - Gazeta Lubuska 2 kwietnia 2015 r.

"Nowe inwestycje tuż - tuż" - Gazeta Lubuska 1 kwietnia 2015 r.

"To, co ważne o mieście, ulokują w telefonie" - Gazeta Lubuska 31 marca 2015 r.

"My gramy z sukcesami" - Tygodnik Zielonogórski 21-22 marca 2015 r.

"Ale będzie można pojeździć. Prawie 40 km ścieżek" - Gazeta Lubuska 27 lutego 2015 r.

Październik 2014

 

01.10.2014
Babimost
- Spotkanie z przedstawicielami Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego
- Spotkanie z Prezesem Firmy ISTE
02.10.2014
Zielona Góra
-
Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim woj. Lubuskiego, w departamencie PROW
Babimost
- Spotkanie z Dyrektorem Technicznym Niepublicznego Przedszkola w Babimoście
- Spotkanie ze Skarbnikiem Orkiestry Dętej oraz Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście
03.10.2014
Babimost
- Spotkanie z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Babimoście
- Spotkanie z Dyrektorem Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście oraz przedstawicielem firmy montującej system alarmowy na terenie CSiR
- Spotkanie z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście
- Udział w uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Babimoście
06.10.2014
Babimost
- Spotkanie z Dyrektorem CSiR w Babimoście oraz przedstawicielem firmy zajmującej się zajęciami z grupy fitness w CSiR
07.10.2014
Babimost
- Spotkanie z dziennikarzem „Gazety Regionalnej”
- Spotkanie z Prezesem Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła
- Udział w zakończeniu rozgrywek stowarzyszeń w zawodach kręglarskich
- Spotkanie z członkami zarządu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
- Spotkanie z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Babimoście
- Dyżur w sprawie skarg i wniosków
08.10.2014
Babimost
- Spotkanie z redaktorem „Radia Zachód”
09.10.2014
Babimost
- Spotkanie z Dyrektorem CSiR w Babimoście
10.10.2014
Zielona Góra
- Spotkanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
Babimost
- Udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
- Spotkanie z Przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
- Spotkanie z Członkiem Zarządu Powiatu Zielonogórskiego
11.10.2014
Swarzynice
- Udział w spotkaniu poświęconym podsumowaniu 20 -lecia pracy w samorządzie Wójta Trzebiechowa
13.10.2014
Babimost
- Spotkanie z Przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
- Spotkanie z przedstawicielem firmy INEA
- Spotkanie z dziennikarzem gazety „Na Temat”
14.10.2014
Nowe Kramsko
- Udział w akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Babimost
- Spotkanie z przedstawicielami zarządu stowarzyszenia „Cyga”
- Spotkanie z nauczycielami z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Podmokle Małe
- Udział w spotkaniu z okazji Dnia Edukacji Narodowej
15.10.2014
Babimost
- Spotkanie z osobą wykonującą koncepcję zagospodarowania siłowni w budynku „Fitness Park” w CSiR
Zielona Góra
- Udział w uroczystości XX lecia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
- Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim woj. Lubuskiego w sprawie jeziora Wojnowskiego
16.10.2014
Babimost
- Spotkanie z Wicestarostą Powiatu Zielonogórskiego
- Spotkanie z Dyrektorem Technicznym Niepublicznego Przedszkola w Babimoście
Podmokle Małe
- Spotkanie w Zespole Edukacyjnym na podsumowaniu projektu
17.10.2014
Babimost
- Spotkanie z Dyrektorem CSiR w Babimoście
20.10.2014
Zielona Góra
- Spotkanie z firmą ENEA
- Spotkanie z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Babimoście
21.10.2014
Babimost
- Udział w posiedzeniu Komisji Budżetowej, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Sulechów
- Spotkanie w Kancelarii Notarialnej – zapis aktów notarialnych
22.10.2014
Babimost
- Udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
Międzywodzie
- Udział w zrzeszeniu Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów woj. lubuskiego
23-24.10.2014
Międzywodzie
- Udział w zrzeszeniu Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów woj. lubuskiego
24.10.2014
Babimost
- Udział w spotkaniu integracyjnym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
27.10.2014
Babimost
- Udział w posiedzeniu sesji Rady Miejskiej w Babimoście
28.10.2014
Chlastawa
- Udział w spotkaniu w firmie Ikea Industry
Babimost
- Spotkanie z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście
- Dyżur w sprawie skarg i wniosków
29.10.2014
Zielona Góra
- Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim woj. Lubuskiego departament PROW
- Udział w uroczystym wręczeniu medali za długoletnie pożycie małżeńskie
30.10.2014
Babimost
- Spotkanie z Prezesem firmy IG Polska
- Spotkanie z przedstawicielem sieci handlowej Din

 

VI Jarmark Bożonarodzeniowy - karty zgłoszeniowe

Burmistrz Babimostu zaprasza na VI Jarmark Bożonarodzeniowy. który rozpocznie się 13 grudnia 2014 roku (sobota) od godziny 13.00 na placu targowiska miejskiego w Babimoście.

Jak w każdym roku cieszy się on dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Babimost oraz gości z ościennych gmin. Jarmark będzie urozmaicony występami artystycznymi przybliżającymi obrzędy Bożonarodzeniowe, pokazami rękodzieła oraz występem zespołu Redlin.

Jeśli jest Pan/Pani zainteresowana/y udziałem w jarmarku, proszę o wypełnienie załączonej karty najpóźniej do dnia 3 grudnia 2014 roku. Karty można składać w Urzędzie Miejskim w Babimoście osobiście, faxem, e-mailem lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Organizator zapewnia dostęp do energii elektrycznej, bez kabli.

W tym dniu nie obowiązuje opłata targowa.

Więcej informacji pod nr telefonów: 68 351 3861.

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Kontakt :

Urząd Miejski

w Babimoście

ul. Rynek 3

66-110 Babimost

Tel. 68-351 3861

fax. 68-351 2028

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VI Jarmark Bożonarodzeniowy

Burmistrz Babimostu zaprasza na VI Jarmark Bożonarodzeniowy, który rozpocznie się 13 grudnia 2014 r. (sobota) o godzinie 13.00 na placu targowiska miejskiego w Babimoście.

W atmosferze oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia, przy dźwiękach kolęd, mieszkańcy naszej Gminy oraz goście będą mogli zrobić przedświąteczne zakupy i skonsumować świąteczne potrawy.

Organizatorzy imprezy zapraszają do kilkudziesięciu stoisk handlowych, gdzie każdy z pewnością znajdzie dużo towarów przydatnych w okresie świątecznym, takich jak: choinki, ozdoby świąteczne, słodycze, zabawki, upominki, jemioły, itp. Stoiska gastronomiczne oferować będą świąteczne ciasta, ryby i inne potrawy wigilijne. Nie zabraknie też rozgrzewających napojów.

W części artystycznej będzie można obejrzeć występy dzieci i młodzieży, występ zespołu folklorystycznego „Wiolinki”, zespołu śpiewaczego „Zbąszyńscy Seniorzy” oraz występ żeńskiej kapeli koźlarskiej. Będzie można posłuchać kolęd w wykonaniu zespołu śpiewaczego „Wiwat” oraz Orkiestry Dętej z Babimostu. Główną atrakcją Jarmarku Bożonarodzeniowego będzie koncert zespołu Redlin. Dzieci i młodzież zapraszamy do przygotowanego przez Stowarzyszenie „Lepsza Przyszłość” Miasteczka Bożonarodzeniowego, w którym odbywać się będzie Piernikolandia, Ciastolandia, Stroikolandia, Wytwórnia świecidełek, pracownia świąteczna gliniano – bombkowa oraz barwne witraże. Po placu chodzić będą kolędnicy i rozdawać sianko na stół wigilijny, najmłodsi mogą liczyć na słodycze od Mikołaja.

W trakcie Miasteczka Bożonarodzeniowego przeprowadzona zostanie zbiórka publiczna przez Stowarzyszenie „Lepsza Przyszłość”.

Informacja dla handlowców

jarmarkb

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
16 publikacji