INFORMACJA DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Sposoby gromadzenia odpadów:

- selektywnyz wydzieleniem następujących frakcji odpadów:

Nazwa frakcji

Do pojemników danej frakcji można wrzucać

Do pojemników danej frakcji nie można wrzucać

papier

opakowania z papieru lub tektury; gazety i czasopisma; katalogi, prospekty, foldery; papier szkolny i biurowy; książki i zeszyty; torebki papierowe; papier pakowy.

papier powlekany folią i kalka; kartony po mleku i napojach; pieluchy jednorazowe i podpaski; pampersy i podkładki; worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych; tapety; inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

tworzywo sztuczne

i metale

butelki po napojach; opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach; płynach do mycia naczyń itp.); opakowania po produktach spożywczych; plastikowe zakrętki; plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie; plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach; styropian; puszki po napojach, sokach; puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy); złom żelazny i metale kolorowe; metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników; folia aluminiowa; kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe.

strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne; odpady budowlane
i rozbiórkowe; nieopróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach; zużyte baterie
i akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

szkło

butelki i słoiki szklane po napojach i żywności; butelki po napojach alkoholowych; szklane opakowania po kosmetykach.

szkło stołowe – żaroodporne; ceramika, doniczki; znicze z zawartością wosku;

żarówki i świetlówki; szkło kryształowe; reflektory; nieopróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach; termometry i strzykawki; monitory i lampy telewizyjne; szyby okienne i zbrojone; szyby samochodowe; lustra i witraże; fajans i porcelana; inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone

(tę frakcję można gromadzić na kompostowniku)

gałęzie drzew i krzewów; liście, kwiaty
i skoszona trawa; trociny i kora drzew; owoce, warzywa itp.

kości zwierząt; mięso i padlina zwierząt; olej jadalny; drewno impregnowane; płyty wiórowe i MDF; leki; odchody zwierząt; popiół z węgla kamiennego; inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

popiół

popiół

odpadów innych niż popiół

- zmieszany – tj. papier, tworzywa sztuczne i metal, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone, a także pozostałości po sortowaniu łącznie. Popiół wrzucamy do osobnego pojemnika.

Ponadto, informujemy, że obowiązuje bezwzględny zakaz wrzucania do pojemników odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W przypadku stwierdzenia gruzu w pojemniku odpady nie zostaną odebrane!

Natomiast w przypadku większej ilości odpadów nie mieszczących się do pojemnika, informujemy, że można wystawić odpady w worku jednak jego waga nie powinna przekroczyć 10-15 kg.

Przeterminowane leki - mieszkańcy będą mogli również przekazywać do pojemników zlokalizowanych we wszystkich aptekach na terenie Gminy Babimost.

Baterie - mieszkańcy będą mogli również przekazywać do pojemników zlokalizowanych
w następujących miejscach:

  1. Urząd Miejski w Babimoście ul. Rynek 3;
  2. Sklep Pool w Babimoście ul. Kargowska 49;
  3. Zespół Edukacyjny w Nowym Kramsku, ul. Szkolna 15;
  4. Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych, Podmokle Małe 30;
  5. Zespół Szkół w Babimoście, ul. Żwirki i Wigury 3;
  6. Niepubliczne Przedszkole Pod Muchomorkiem w Babimoście ul. Konstytucji 3 Maja5;
  7. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Babimoście.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe – dwa razy w roku będzie przeprowadzana akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych na dotychczasowych zasadach. Ponadto w ciągu całego roku mieszkańcy będą mogli je również przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Ważne terminy

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni
od dnia nastąpienia zmiany.

W przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK