Rolnictwo

07022020

inf130120

info09012020

Ulotka o ptasiej grypie

inf13122019

folie bdo

29112019

asf261119

asf2111

pismo21112019

 info-asf1

info-asf2

info-asf3

 


 

POLOWANIA

   

info150119

 Zgłoszenie wycinki drzew/krzewów

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Ulotka Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca zasad postępowania w przypadku znalezienia martwego dzika

 Przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach podlegających wymaganiom rozporządzenia ws środków ASF

Ulotka informacyjna na temat wymogów dotyczących zabezpieczenia gospodarstw, w których utrzymywane są świnie

Apel do hodowców trzody chlewnej