Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Przebudowa odcinka dróg gminnych 000128F, 000129F oraz 000130F w Podmoklach Małych

Budowa drogi gminnej nr 100121F (ulica Jodłowa oraz ulica Świerkowa w Babimoście)

Przebudowa dróg gminnych nr 000120F, 000118F oraz 000119F w Nowym Kramsku wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej i oświetleniem drogowym – II etap