Zespoły artystyczne
Nowe Kramsko należy do Regionu Kozła i znajduje się na szlaku koźlarskim, którego celem jest prezentacja i popularyzacja tradycji kultury ludowej, licznych śladów walk powstańczych o zachowanie polskości oraz różnorodnych walorów turystycznych i przyrodniczych. Ich adresatem są zarówno mieszkańcy gmin, przez które przebiega szlak jak i przybysze – turyści. Dla miejscowych jest on szansą na pogłębienie świadomości wspólnotowej oraz integracji, przybyszom zaś pozwoli na poznanie unikalnej w skali kraju tradycji i kontakt z nieskażoną przyrodą.
Zespół teneczno-wokalny W Nowym Kramsku kultywuje się tradycje związane z charakterystycznym instrumentem tego regionu – kozłem. Dobrym tego przykładem jest istniejąca tu kapela koźlarska. Przy szkole podstawowej już od 1970 roku działa zespół taneczno-wokalny Wiolinki. Również obecnie Wiolinki przygotowują wiele ciekawych imprez, popisów artystycznych dla szkoły, środowiska, Regionu Kozła i województwa. Zespół kultywuje folklor nowokramski, realizując go przez naukę tańców i przyśpiewek regionalnych. Repertuar zespołu jest bardzo bogaty. Wspomnieć tu trzeba o takich tańcach, jak: „Szewczyk”, „Łobrażony”, „Gołómbek”, „Miała baba Mikołajka”, „Cyga” oraz pieśniach: „Kaśka”, „Te krómskie zygary” i „Krómskie dźywki”.

Oświata i kultura
We wsi funkcjonuje Zespół Edukacyjny, na który składają się:
- Szkoła Podstawowa w Nowym Kramsku 6 klasowa z biblioteką szkolną, izbą pamięci,
- Publiczne Przedszkole w Nowym Kramsku 40 miejsc
- Oddział Przedszkolny w Starym Kramsku 20 miejsc.
W Nowym Kramsku rolę centrum kulturalnego pełni Dom Kultury z salą wiejską, które zlokalizowane są przy ul. Gromadzkiej. Obiekty te mają do dyspozycji: salę klubową z bilardem, salę telewizyjną, salkę spotkań, filię biblioteczną z 8.543 woluminami oraz dużą salę widowiskową.

Tereny i obiekty
Tereny mieszkalne w Nowym Kramsku zajmują powierzchnię 30,83 ha, natomiast tereny komunikacyjne 105, 75 ha. Na terenie wsi zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy istnieje możliwość lokalizacji zabudowy siedliskowej związanej z działalnością rolniczą. Tereny wokół Jeziora Wojnowskiego sukcesywnie są przekształcane pod zabudowę letniskową i rekreacyjną. Obecnie kilka działek jest zabudowywanych. W miarę rozwoju terenów postępować będzie także rozwój strefy usługowej związanej z obsługą turystyczną, co wpłynie pozytywnie na społeczność lokalną. Atrakcyjne położenie wsi nad jeziorem, w niedużej odległości od Zielonej Góry, powoduje duże zainteresowanie nieruchomościami. Obiekty kubaturowe wykorzystywane są przez rolników w celach magazynowych lub budowlanych. We wsi istnieje kuźnia z lat przedwojennych, która zlokalizowana jest w przepięknym stylowym budynku. Na obrzeżu wsi zachował się drewniany młyn - koźlak. Pięknym obiektem, wymagającym remontu i renowacji zewnętrznej jest pałacyk położony w środku wsi. Służy on mieszkańcom jako Dom Kultury i jest chlubą kramszczan.

Place i miejsca publicznych spotkań
Do ewentualnego miejsca spotkań publicznych aspiruje piękny pałac i położona obok sala wiejska. Aby sprostać oczekiwaniom mieszkańców, obiekty te zostaną wyremontowane i to w najbliższej przyszłości. W remizie OSP jest sala, która służy do organizowania spotkań okolicznościowych i wieczorków. W budynku szkoły podstawowej wielokrotnie w ciągu roku spotykają się mieszkańcy wsi na różnych uroczystościach.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK