Miejsca sportu i rekreacji
Dzieci mają możliwość aktywnego wypoczynku na boiskach przy miejscowej szkole podstawowej oraz na boisku przy świetlicy, z którego korzystają m.in. podczas wakacyjnych półkolonii. Ciekawe położenie nad jeziorem daje duże możliwości korzystania z lokalnych plaż i kąpielisk. Atutem Nowego Kramska jest właśnie położenie. Tędy prowadzą piękne szlaki rowerowe m.in. do rezerwatu Laski, w którym znajduje się bardzo interesująca ścieżka dydaktyczna przygotowana z myślą o młodzieży, choć nie tylko. Jeziora i lasy stwarzają niepowtarzalne warunki dla rozwoju turystyki pieszej i rowerowej.

Szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne
Nowe Kramsko leży na trasie Szlaku Koźlarskiego im. Tomasza i Walentego Brudłów. Wyróżnikiem tego szlaku jest instrument muzyczny zwany kozłem, stąd pochodzi nazwa regionu. Celem tego szlaku jest prezentacja i popularyzacja tradycji ludowych Regionu Kozła, licznych śladów walk powstańczych, o zachowanie polskości oraz walorów turystycznych i przyrodniczych. Trasa Szlaku Koźlarskiego wiedzie przez następujące miejscowości: Kopanica – Mała Wieś – Wąchabno – Linie – Wojnowo – Stare Kramsko – Kolesin – Nowe Kramsko – Laski – Podmokle Małe.
Przez Nowe Kramsko przebiega ścieżka dydaktyczno-historyczna gminy Babimost. Jest to szlak wiodący po zabytkach, miejscach pamięci narodowej i innych miejscach historycznych, przy których znajdują się tablice z opisem tych obiektów w języku polskim i niemieckim. Na każdej z nich znajduje się zdjęcie przedstawianego obiektu oraz mapa miasta lub gminy, na której zaznaczone są kolejne punkty tej ścieżki. Kramskie „przystanki” tego bardzo interesującego szlaku to: kościół parafialny, pamiątkowy obelisk poświęcony poległym powstańcom wielkopolskim i piękny pałacyk.

Rolnictwo i struktura gruntów
We wsi jest 76 rolników prowadzących gospodarstwa rolne, których średnia wielkość wynosi ok. 17,5 ha. Na terenie wsi dominują gleby średniej i słabej jakości. Przydatność rolnicza gleb klasyfikuje wieś do rejonu gleb średnich, w których przeważa kompleks gleb żytnich słabych. Obserwuje się malejącą uprawę ziemniaków i buraków pastewnych na rzecz rzepaku. Zboża konsumpcyjnego uprawia się stosunkowo niewiele. Warzywa uprawia się w dużym rozdrobnieniu i nie przedstawiają one znaczącej produkcji. Obsada zwierząt gospodarskich jest bardzo zmienna i w dużej mierze zależy od koniunktury na rynku rolnym.

Miejsca noclegowe, hotelowe
W centrum Nowego Kramska funkcjonuje Viavilla – hotel z restauracją. Można tutaj wypocząć w pięknie urządzonych pokojach hotelowych o nazwach nawiązujących do ich wystroju, np. Amsterdam, Bali, Grecja, Kyoto, Marrakesh, czy Meksyk, można też spróbować dobrej kuchni i odprężyć się w saunie.

3.    Ukształtowanie przestrzeni publicznej
     Architektura wsi jest specyficzna dla danego regionu. Zabudowa ulicowa zagrodowa ściśle powiązana z rozwojem rolnictwa, świadcząca o wielowiekowej tradycji. W centrum wsi zlokalizowany jest kościół parafialny z zabudowaniami plebanijnymi. W budynku, po byłym kościele ewangelickim, obecnie mieści się przychodnia zdrowia, a obok stoi budynek z przeznaczeniem na mieszkanie lekarza rodzinnego. W zabytkowym pałacu znajduje się świetlica i biblioteka a tuż obok, wybudowana w latach 50-tych sala wiejska.
 
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK