Burmistrz Babimostu zaprasza do udziału w programie Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa.

Ruszył nabór wniosków do projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na: sprzęt komputerowy z urządzeniami

peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem i ubezpieczeniem zakupionego sprzętu komputerowego;

Sprzęt komputerowy zakupi Gmina Babimost w ilości uzależnionej od liczby złożonych oświadczeń.

Wsparcie kierowane jest do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich, którzy spełniają następujące warunki:

1. zamieszkują gminę, w której funkcjonowało państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

2. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie lub opiekun prawny linii prostej pracowali w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali gminę, w której funkcjonowało PPGR.

Warunkiem zakwalifikowania osób spełniających ww. kryteria do projektu jest złożenia
oświadczenia, które pozwoli Gminie wnioskować o grant oraz zakupić sprzęt komputerowy. Oświadczenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Babimoście
ul. Rynek 3, do dnia 29.10.2021r. do godz. 14,00.

Dokumenty, jakie trzeba dostarczyć do Urzędu:

- oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę.

- oświadczenia ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę.

dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w PPGR (np. świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie).

Informacje dodatkowe:

Informacje szczegółowe można uzyskać na stronie www.gov.pl

1. Sprzęt komputerowy będzie wydawany rodzicom/uczniom na następujących warunkach:

- przekazany na własność sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem przeznaczony zostanie do wyłącznego użytku dla dziecka/ucznia

- opiekun prawny/pełnoletni uczeń pozostaje odpowiedzialny materialnie za utratę sprzętu komputerowego bądź jego uszkodzenie nieobjęte gwarancją i niewynikające ze zwykłego użytkowania,

- opiekun prawny/pełnoletni uczeń zobowiązuje się do okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia przez okres 2 lat od przekazania sprzętu w terminie wskazanym przez Urząd Miejski w Babimoście.

2. Wsparcie nie zostanie udzielone jeżeli dziecko/uczeń pełnoletni otrzymał już na własność, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputer stacjonarny lub laptop zakupiony ze środków publicznych, lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wnioski, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Babimoście po terminie, tj. po 29.10.2021 r. nie zostaną zakwalifikowane do Programu.

Załączniki:

  1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego wraz ze zgodą na przetwarzaniedanych.
  2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność (pobierającychnauki w roku szkolnym 2021/2022, którzy ukończyli 18. rok życia) wraz ze zgodą naprzetwarzanie danych.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

!     !     !

koronawirus baner


1663 ASF


Gmina Babimost dla Mai

majaMieszkańcy Gminy Babimost kolejny raz udowodnili, że mają dobre serca. Chętnie wspomogli akcje charytatywną na rzecz Mai Tomczak ze Zbąszynia, chorującej na rdzeniowy zanik mięśni SMA. Jest to dramatyczny wyścig z czasem i walka o życie.

Czytaj więcej: Gmina Babimost dla Mai

Ulica Nowa w Babimoście

Foto-9Zakończono budowę I części ulicy Nowej w Babimoście. Długość wybudowanej ulicy wynosi 90 metrów, szerokość jezdni 5 metrów a szerokość chodnika 2 metry.

Czytaj więcej: Ulica Nowa w Babimoście

Spotkanie z policjantami

11.10.2021-7W dniu 11.10.2021 r. odbyło się spotkanie Burmistrza Babimostu Bernarda Radnego z Komendantem Komisariatu Policji w Sulechowie kom. Wojciechem Trębskim, Kierownikiem Posterunku Policji w Babimoście asp. szt. Waldemarem Kurczaba wraz z dzielnicowymi Gminy Babimost. Celem spotkania było pożegnanie dzielnicowego sierż. Piotra Czuby, który przechodzi do Wydział Dochodzeniowo-Śledczego w Sulechowie.

Czytaj więcej: Spotkanie z policjantami

Złote Gody

07.10.2021-74W dniu 07.10.2021 r. w sali bankietowej Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycia małżeńskie. W tym szczególnym wydarzeniu wzięła udział para obchodząca, w 2019 roku, 60-lecie pożycia małżeńskiego oraz dziesięć par małżeńskich, które w 2019, 2020 lub 2021 roku obchodziły jubileusz 50-lecia małżeństwa. Jubilaci spotkali się w obecności Burmistrza Babimostu Bernarda Radnego, Zastępcy Burmistrza Genowefy Materna oraz Sekretarza Gminy Sylwii Panaś.

Czytaj więcej: Złote Gody

Medale z okazji 30-lecia Samorządu Terytorialnego 1990-2020

01.10.2021-4W dniu 1.10.2021 r. w siedzibie urzędu Burmistrz Babimostu wręczył medale z okazji 30-lecia Samorządu Terytorialnego 1990-2020 trzem radnym: Panu Stanisławowi Wieczorek (pełni funkcję radnego od 1994 r.), Panu Adamowi Rakowskiemu (pełni funkcję radnego od 1994 r.) i Panu Ryszardowi Dajek (pełni funkcję radnego od 2002 r.).

Czytaj więcej: Medale z okazji 30-lecia Samorządu Terytorialnego 1990-2020

ABC Empatii

W związku z realizacją projektu, Fundacja Rodziny Czepczyńskich przekazała za darmo pakiet materiałów edukacyjnych ABC-Empatii o wartości 1.800,00 zł netto do wykorzystania w szkołach podstawowych naszej Gminy. Warunkiem otrzymania pakietu, finansowanego ze środków Fundatora było spotkanie online, podczas którego zostały przedstawione działania statutowe Fundacji oraz omówione potrzeby edukacyjne z naszej strony.

Czytaj więcej: ABC Empatii

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK